Fler nyheter

Inspektioner för säkra lastnings- och lossningsplatser

Bygg- och transportbranschen i Sverige drabbas av många olyckor, och flera av dessa sker vid lastning och lossning. Nu startar Arbetsmiljöverket en inspektionsinsats med syfte att skapa förutsättningar för säker lastning, transport och lossning vid byggarbetsplatser.

En balk lyfts av en lyftkran. Nedanför, men inte under, står vad som ser ut att vara en man i bygghjälm och arbetskläder.

Under åren 2010-2020 inträffade 59 dödsolyckor vid lastning och lossning. Vanliga händelser vid dessa olyckor var att personer blev klämda, att det förekom fallande föremål, att lyftanordningen välte eller att det blev ett brott i lyftanordningen och fall från lastbilen.

Inspektionerna ska bidra till en ökad efterlevnad av relevanta arbetsmiljöregler riktade till de som utifrån sin roll kan skapa förutsättningar för säker lastning, transport och lossning vid byggarbetsplatsen.

– Målet är en arbetsplats där alla är medvetna om risker och har kunskap och vilja att minska dessa. Ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet, berättar Lena Bergström Eriksson, arbetsmiljöinspektör och projektledare för insatsen. 

Lena Bergström Eriksson, projektledare vid Arbetsmiljöverket. Bild: Arbetsmiljöverket/Eric Eskilsson.
Lena Bergström Eriksson, projektledare vid Arbetsmiljöverket. Bild: Arbetsmiljöverket/Eric Eskilsson

Byggherrar och byggarbetsmiljösamordnare i fokus

Sammanlagt planeras närmare 800 inspektioner under 2023. Inspektionerna riktas mot de roller som ansvarar för säkra lastnings- och lossningsplatser inom byggarbetsplatser samt säkra transportvägar till dessa – i huvudsak byggherrar och byggarbetsmiljösamordnare.

– Byggarbetsplatser är tillfälliga och rörliga arbetsplatser där förutsättningarna är nya eller förändrade. Ofta är det också flera arbetsgivare som ska utföra arbetet på samma plats. Då behöver alla på byggarbetsplatsen ta ansvar för att jobba säkrare och för att nå en god säkerhetskultur, inte minst kring moment där risken för olyckor är högre, berättar Lena Bergström Eriksson.

Säkerhetskultur – ett begrepp från högriskindustrier

Säkerhetskultur är ett begrepp som ursprungligen kommer från högriskindustrier som exempelvis kärnkraftverk och processindustri.

– Det handlar om de gemensamma attityder, värderingar och uppfattningar som chefer och anställda har till säkerhets- och arbetsmiljöfrågor. Både bygg- och transportbranschen är olycksdrabbade branscher där ett systematiskt arbetsmiljöarbete och en god säkerhetskultur kan göra stor skillnad, säger Lena Bergström Eriksson.

Bakgrund

Inspektionerna ingår i aktiviteten ”Systematiskt arbetsmiljöarbete och säkerhetskultur inom byggsektorn” och är en fortsättning på en redan pågående inspektionsinsats. Sedan hösten 2022 inspekterar Arbetsmiljöverket arbetsgivare vars medarbetare kör gods till byggarbetsplatser.

Läs mer

På vår webbsida hittar du mer information om säkerhetskultur. Här finns även Arbetsmiljöverkets självskattningsverktyg för säkerhetskultur. Verktyget bygger på vetenskaplig grund, är lätt att använda och passar alla typer av företag. Du kan genomföra självskattningen anonymt.

Säkerhetskultur 

Självskattningsverktyg för säkerhetskultur

På vår webbsida hittar du även information om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) samt ansvar vid bygg- och anläggningsarbete.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Ansvar vid byggnads- och anläggningsarbete

Relaterade nyheter

Arbetsgivare måste prova ut andningsskydd
  • 15 december 2023
Du som är arbetsgivare ska se till att andningsskydd är individuellt utprovade. Om man väljer tätsittande andningsskydd, ska tätheten provas genom en så kallad tillpassningsprovning. Det är innebörden av regler som träder i kraft 1 januari 2025.
Unika föreskrifter underlättar arbetsmiljöarbetet
  • 4 december 2023
När föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö kom för sju år sedan satte de fokus på arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling. En ny rapport visar att det finns ett stort intresse för föreskrifterna och att de har underlättat arbetet med den organisatoriska och soci...
Fler företag ska ha kanaler för visselblåsning
  • 16 november 2023
Senast 17 december 2023 ska privata arbetsgivare med minst 50 anställda ha lanserat interna rapporteringskanaler för visselblåsning. Sådana rapporteringskanaler används för att slå larm om missförhållanden på arbetsplatsen.
Montering av solceller på tak – vad gäller?
  • 24 oktober 2023
Har du koll på de arbetsmiljöregler som gäller vid montering av solceller på tak? Här går vi igenom hur du förebygger risker och vem som är ansvarig för vad.
Fler nyheter om Bygg, anläggning