• 1 januari 0001
  • 1 januari 0001
Bild på en människa med varselväst med texten "Håll avståndet!"
Så kan ni minska smittspridning på jobbet
  • 1 januari 0001

Allt fler anmäler att de har exponerats för, eller smittats av, covid-19 på arbetet. För att minska smittspridningen på arbetsplatser publicerar Arbetsmiljöverket, i samråd med Folkhälsomyndigheten, information med stöd till arbetsgivarna under covid-19-pandemin.

  • 1 januari 0001
Arbetsmiljöundersökningen 2019
  • 7 oktober 2019
Sedan 1989 har Statistiska Centralbyrån gjort undersökningar vartannat år om arbetsförhållanden inom svenskt arbetsliv på uppdrag av Arbetsmiljöverket.
Nytt ställningstagande från Arbetsmiljöverket
  • 9 oktober 2019
Arbetsmiljöverket kommer inte att ställa krav på att de som endast exponeras för monoisocyanater ska genomgå utbildning och medicinska kontroller med bedömning för tjänstbarhetsintyg.
Dags att mäta radon på arbetsplatsen
  • 10 oktober 2019
På vinterhalvåret är det lämpligt att mäta exponeringen av radon på din arbetsplats. Målet är att minska risken för lungcancer.
Bild på en handhållen maskin
Bristande riskbedömning orsakar olyckor med handhållna maskiner
  • 17 oktober 2019
En övertro på användarens kunskap, avsaknad av erfarenhet och bristande riskbedömning. Det är några av de faktorer som orsakar arbetsolyckor med handhållna maskiner, enligt de djupstudier som Arbetsmiljöverket gjort.
Ett par händer som skruvar
Fler arbetstagare omfattas av krav på medicinska kontroller
  • 1 november 2019

Den första november börjar nya uppdaterade regler att gälla för medicinska kontroller i arbetslivet. Nytt är att arbetstagare med handintensivt arbete, till exempel slaktare, maskinoperatörer och lokalvårdare, kommer att omfattas av krav på regelbundna medicinska kontroller för att bedöma bela...

Så gör du för att undvika smitta när du arbetar
  • 19 november 2019
När man arbetar nära andra människor, till exempel på en förskola eller med personlig assistans, finns det risk att komma i kontakt med smittämnen, som bakterier och virus.