• 1 januari 0001

  • 1 januari 0001

Kraftsamling för säkrare byggarbetsplatser

  • 1 januari 0001
På tisdagen den 3 februari samlades viktiga aktörer inom byggbranschen på Arbetsmiljöverkets huvudkontor på generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhems initiativ.

  • 1 januari 0001

  • 1 januari 0001

Information om upphävda föreskrifter

  • 1 januari 0001
Den 31 december 2014 upphävdes fyra föreskrifter - Avloppsanläggningar (AFS 1984:15), Manhål på vissa behållare (AFS 1985:10), Arbete på fartyg (AFS 1986:26) samt Arbete i slutet utrymme (AFS 1993:3). Idag tas frågorna omhand av andra föreskrifter som finns på av.se.

  • 1 januari 0001

Skärpta nivåer och andra nyheter i nya listan över hygieniska gränsvärden

  • 18 mars 2005

Nästan 40-talet förändringar har gjorts i Arbetsmiljöverkets reviderade föreskrifter om Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar efter beslut i verkets styrelse. De nya reglerna börjar, med något undantag, att gälla fr o m den 1 oktober 2005.

Skärpta nivåer och andra nyheter i nya listan över hygieniska gränsvärden

  • 18 mars 2005

Nästan 40-talet förändringar har gjorts i Arbetsmiljöverkets reviderade föreskrifter om Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar efter beslut i verkets styrelse. De nya reglerna börjar, med något undantag, att gälla fr o m den 1 oktober 2005.

2000 inspektioner för säker truckkörning

  • 22 januari 2009

Knappt 300 av totalt 2 000 företag klarade sig utan krav på förbättringar, när Arbetsmiljöverket inspekterade truckanvändning i hela landet.