2022
  • 1 januari 0001
2023
  • 1 januari 0001
2021
  • 1 januari 0001
2024
  • 1 januari 0001
En förskolepedagog och fem barn är samlade vid ett bord och leker
Krav på skyddsåtgärder i Hackås förskola
  • 6 november 2020
Arbetsmiljöverket har beslutat att ställa flera krav på arbetsgivaren för Hackås förskola i Jämtland. De ska göra riskbedömningar och komplettera personalens skyddsutrustning med munskydd och visir. Personalen ska kunna ta hand om barn som insjuknar med misstänkta symtom på covid-19 utan att sjä...
Bild på flera inspektörer vid en byggarbetsplats.
Ökad risk för arbetslivskriminalitet under pandemin
  • 4 februari 2021
En ny myndighetsgemensam lägesrapport visar att arbetslivskriminalitet är ett fortsatt växande samhällsproblem. Av myndigheternas kontroller framgår att brott mot skatte- och bidragsregler hänger nära samman med brister i arbetsmiljön och utnyttjande av människor. Oseriösa företag försöker skaffa...
Bild på insidan av en bilverkstad.
Farlig arbetsmiljö och svartjobb på bilverkstäder och biltvättar
  • 17 februari 2021
Brister i arbetsmiljön hos sex av tio företag, personer som saknar rätt att arbeta i Sverige och som bor på sina arbetsplatser. Det blev resultatet av en ny myndighetsgemensam insats mot ett 80-tal bilverkstäder och annan bilservice.
Arbetsmiljöverkets årsredovisning 2020
  • 23 februari 2021
I dag publiceras Arbetsmiljöverkets årsredovisning för 2020. Året har präglats av snabba omställningar för att möta de arbetsmiljöfrågor som pandemin inneburit.
En polis och en arbetsmiljöinspektör fotograferade bakifrån.
Farlig arbetsmiljö och olaglig arbetskraft på byggen
  • 28 april 2021

Nära hälften av byggföretagen hade brister i arbetsmiljön. Det blev resultatet av ännu en myndighetsgemensam insats mot byggbranschen. Kontrollerna avslöjade även ett flertal personer som saknar rätt att arbeta i Sverige.

Ny handbok om elsäkerhet i arbetslivet
  • 29 april 2021
Varje elolycka är en för mycket. Många orsakas av bristande säkerhetskultur på arbetsplatser. Nu ger Elsäkerhetsverket och Arbetsmiljöverket ut en gemensam handbok som ska hjälpa arbetsgivare och anläggningsinnehavare att skapa förutsättningar för säkra arbeten.