• 1 januari 0001
Bild på en människa med varselväst med texten "Håll avståndet!"
Så kan ni minska smittspridning på jobbet
  • 1 januari 0001

Allt fler anmäler att de har exponerats för, eller smittats av, covid-19 på arbetet. För att minska smittspridningen på arbetsplatser publicerar Arbetsmiljöverket, i samråd med Folkhälsomyndigheten, information med stöd till arbetsgivarna under covid-19-pandemin.

  • 1 januari 0001
  • 1 januari 0001
Arbetsmiljöverket ställer om under coronakrisen
  • 25 mars 2020
Den stora smittrisk som corona innebär gör att Arbetsmiljöverket tillsvidare pausar vissa inspektioner. Det sker eftersom inspektionerna ibland kräver fysisk inspektion och ibland för att arbetsgivarnas situation är sådan att vi avvaktar med att inspektera.
Inga sanktionsavgifter på grund av skyddsutrustning
  • 25 mars 2020
Arbetsgivare som använder skyddsutrustning som inte är CE-märkt riskerar inte få sanktionsavgifter.
Ändringsföreskrift om sjukdomen covid-19
  • 7 april 2020
Arbetsmiljöverket har med anledning av sjukdomen covid-19 beslutat om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Smittrisker (AFS 2018:4). Det är för att införa en klassificering av det nya Coronaviruset.
skyddsutrustning visir
Inför en tillståndsprocess för säker skyddsutrustning
  • 7 april 2020

Behovet av skyddsutrustning för att minska smittspridningen är stort. Oron bland vårdpersonal för bristande skydd växer. Arbetsmiljöverket har nu fått regeringens uppdrag att kvalitetssäkra och utfärda tillstånd för säker skyddsutrustning till personal inom hälso- och sjukvård samt äldreomsorg...

Beslut om personlig skyddsutrustning inom omsorgen inte generellt
  • 9 april 2020
De senaste dagarna har ett beslut om personlig skyddsutrustning uppmärksammats. Beslutet gäller för den aktuella arbetsplatsen och innebär inte att Arbetsmiljöverket har fattat ett generellt beslut om personlig skyddsutrustning inom omsorgen.
Skydd mot smitta inom vård och omsorg
  • 11 april 2020
Myndigheternas gemensamma mål är att patienter, brukare och personal i vård och omsorg ska skyddas mot smitta på bästa sätt utifrån bästa tillgängliga kunskap.