Fler nyheter

Spara energi utan att försämra arbetsmiljön

  • 21 oktober 2022

I takt med att energipriserna ökar kommer rekommendationer om att se över arbetsplatsens energiförbrukning. Att sänka inomhustemperaturen med 1 grad beräknas sänka kostnaden för uppvärmning med cirka fem procent.

Enligt Arbetsmiljöverkets regler bör inte temperaturen vara lägre än 20 grader på kontor, skolor och liknande arbetsplatser. Även om det finns stora individuella skillnader påverkar temperaturen vårt välbefinnande, koncentration och arbetsförmåga.

– För till exempel kontor och skolor rekommenderas temperaturer på 20 – 24 grader vintertid. Om temperaturen varaktigt, det vill säga i någon vecka, underskrider 20 grader ska arbetsgivaren se över värmesystemet, för att se om något kan göras för att höja temperaturen, säger Fredrik Haux, sakkunnig på Arbetsmiljöverket.

Ventilationen kostar också energi. Både elenergi för att driva fläktar och styrutrustning samt förlorad värmeenergi i dåligt fungerande värmeväxlare.

På arbetsplatser där personer rör sig mer kan lägre temperaturer tillåtas. Vissa verksamheter kräver att temperaturen är lägre, till exempel inom livsmedelsindustrin. Där används kläder anpassade för den verksamheten.

I arbetsplatsens utformning finns regler gällande temperatur på arbetsplatsen.

Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1), föreskrifter

Optimera systemen inom reglernas gränser

Arbetsmiljöverkets regler ger utrymme för inomhustemperaturer ner till 20 grader på kontor skolan och liknande arbetsplatser med mer stillasittande arbete. Vid den temperaturen behöver många ta på sig mer kläder för att inte frysa. Även om det finns stora individuella skillnader påverkar temperaturen vårt välbefinnande, koncentration och arbetsförmåga.

– I den rådande situationen med förhöjda energipriser är det en rimlig åtgärd att klä på sig lite mer och därmed kunna sänka temperaturen någon grad, säger Fredrik Haux. Arbetsgivaren är alltid ansvarig för arbetsmiljön och att arbetstagarnas hälsa inte påverkas negativt.

Regler för ventilation och luftkvalitet

Ventilationen är avgörande för att personer ska må bra på arbetsplatsen och i skolan. Den för bort föroreningar från lokal, inredning och personer. Speciellt viktig är det för personer som har astma, allergi eller annan överkänslighet. God ventilation som uppfyller kraven minskar även risken för smittspridning på arbetsplatsen.

I arbetsplatsens utformning finns regler gällande ventilation och luftkvalitet på arbetsplatser:

Arbetsplatsens utformning (2020:1), föreskrifter

Se till att ventilationen fungerar som den ska

Ventilationen ska fungera som avsett för den verksamhet som bedrivs. Det ska vara god luftkvalitet där människor arbetar.

– För att minska energikostnaden kan man se över ventilationen och byta filter. Ett gammalt igensatt filter ger mer luftmotstånd och kräver mer energi. Man kan även behöva se över och rengöra ventilationskanaler och värmeväxlare för att de ska fungera optimalt. Allt detta sparar energi, menar Fredrik Haux.

Arbetsgivaren och fastighetsägaren är ansvariga för att det är god luftkvalitet på arbetsplatsen och i skolan.

Bra ventilation är normalt avgörande för att luftkvaliteten ska vara god på en arbetsplats. Ventilationen för bort föroreningar från verksamhet, personer, lokal och inredning som kan påverka oss negativt.

Relaterade nyheter

Håkan Olsson blir särskild utredare för regeringens arbetsmiljöstrategi
  • 5 juni 2024
Regeringen har utsett Arbetsmiljöverkets Håkan Olsson till särskild utredare med uppdrag att ta fram ett förslag till ny arbetsmiljöstrategi. Det meddelade jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg på en pressträff i dag.
Ny e-tjänst för att söka och beställa handlingar
  • 29 maj 2024
Genom vår nya e-tjänst Sök och beställ handlingar kan du snabbt och enkelt söka efter ärenden i vårt diarium och se vilka allmänna handlingar som finns kopplade till ärendet. Du kan även skicka in en begäran om att få ut allmänna handlingar på ett enkelt sätt.
Ingen ska dö, varken på eller av jobbet
  • 29 april 2024
Under 2023 dog 60 personer på jobbet. Dessutom beräknas cirka 3 000 personer dö i förtid varje år i sjukdomar eller skador som beror på ohälsosamma arbetsmiljöer. Hur det går att förhindra, lyfter vi i samband med den Internationella Arbetsmiljödagen.
Rapport om skyddsombud till regeringen
  • 29 april 2024
Arbetsmiljöverket har lämnat sin rapport om skyddsombud till regeringen. För att fler ska vilja och kunna engagera sig som skyddsombud behövs bland annat stöd från kollegor och arbetsgivare, tid att utföra sitt uppdrag och kunskap.
Fler nyheter