Nu har det hänt igen! Syrebrist - dödsfälla

  • 2 november 2010

Det kunde ha gått riktigt illa för den person, som i förra veckan hittades medvetslös i en silo med träflis. Han undkom med en hårsmån med livet i behåll. Några veckor dessförinnan inträffade en liknande incident, där pellets hade förvarats.

Arbetsmiljöproblem vid högt patienttryck Kontroller vid landets alla akutsjukhus

  • 9 juni 2010

Nu tar Arbetsmiljöverket ett samlat grepp för att förmå sjukhusledningarna att förebygga arbetsmiljöproblem i samband med överbeläggningar. Sjukhus i landet med akutintag ska inspekteras. Överbeläggningar har under 2000- talet i ökande omfattning lett till svåra arbetsförhållanden inom sjukvår...

”Bra med skärpta arbetsmiljökrav vid upphandling”

  • 27 januari 2012

Arbetsmiljöverket välkomnar att upphandlingsutredningen slår fast möjligheten att ställa krav på arbetsmiljön i samband med upphandlingar. I sitt remissvar till utredningens delbetänkande ”På jakt efter den goda affären”, skriver verket också att någon form av juridiskt beställaransvar bör kom...

Långsiktiga satsningar på säkerhetstänkande krävs för att rädda liv inom jordbruket

  • 19 september 2012

Av alla arbetsrelaterade dödsolyckor i Sverige sker nästan var fjärde inom jordbruket. Jordbrukare kan hamna under höbalar och vältande traktorer eller i foderblandare. De kan stångas eller klämmas ihjäl av tjurar. Listan på risker kan göras lång. De som får sätta livet till är män såväl som k...

Anmälda arbetsskador 2011 nu också på läns- och lokal nivå

  • 29 maj 2012

Tidigare i år presenterade Arbetsmiljöverket en första uppskattning av anmälda arbetsskador 2011. Nu publiceras den officiella rapporten med statistiken nedbruten på kön, ålder, yrken, branscher, orsak och yttre faktorer bakom skadan samt läns- och lokala uppgifter.

Monica Torgrip 1

Sveriges bowlinghallar säkrade från brister

  • 26 augusti 2014

I en inspektion av Sveriges alla bowlinghallar har så gott som alla hallägare – 96 procent – åtgärdat sina säkerhetsbrister. Det visar resultaten från en insats som Arbetsmiljöverket genomförde mellan juni, 2011 till hösten, 2014.

AV vedklipp

Varning för vedklippar med bristfälliga skydd

  • 29 november 2013

Arbetsmiljöverket varnar för att använda en typ av vedmaskiner – så kallade vedklippar. Både företag och enskilda konsumenter använder maskinerna vilket gör risken för allvarliga skador stor.

Monica Torgrip 1

Sveriges bowlinghallar säkrade från brister

  • 26 augusti 2014

I en inspektion av Sveriges alla bowlinghallar har så gott som alla hallägare – 96 procent – åtgärdat sina säkerhetsbrister. Det visar resultaten från en insats som Arbetsmiljöverket genomförde mellan juni, 2011 till hösten, 2014.

Storsatsning på ungas arbetsmiljö

  • 13 juni 2013

Unga är särskilt utsatta på arbetsmarknaden. Nu gör Arbetsmiljöverket en bred satsning på en bättre arbetsmiljö för ungdomar genom att inspektera arbetsplatser, sprida information i en särskild kampanj och anställa unga som arbetsmiljöambassadörer.

diagram utstationering

Var tredje arbetstagare på uppdrag i Sverige jobbar i byggsektorn

  • 25 februari 2014

Nästan 20 000 personer har anmälts sedan juli till Arbetsmiljöverkets register för arbetskraft som är här på tidsbegränsade uppdrag. Främst skickar företag i Tyskland, Polen och Indien hit arbetskraft. Flest uppdrag sker inom bygg, tillverkning och IT.