Långsiktiga satsningar på säkerhetstänkande krävs för att rädda liv inom jordbruket

  • 19 september 2012

Av alla arbetsrelaterade dödsolyckor i Sverige sker nästan var fjärde inom jordbruket. Jordbrukare kan hamna under höbalar och vältande traktorer eller i foderblandare. De kan stångas eller klämmas ihjäl av tjurar. Listan på risker kan göras lång. De som får sätta livet till är män såväl som k...

Anmälda arbetsskador 2011 nu också på läns- och lokal nivå

  • 29 maj 2012

Tidigare i år presenterade Arbetsmiljöverket en första uppskattning av anmälda arbetsskador 2011. Nu publiceras den officiella rapporten med statistiken nedbruten på kön, ålder, yrken, branscher, orsak och yttre faktorer bakom skadan samt läns- och lokala uppgifter.

Monica Torgrip 1

Sveriges bowlinghallar säkrade från brister

  • 26 augusti 2014

I en inspektion av Sveriges alla bowlinghallar har så gott som alla hallägare – 96 procent – åtgärdat sina säkerhetsbrister. Det visar resultaten från en insats som Arbetsmiljöverket genomförde mellan juni, 2011 till hösten, 2014.

AV vedklipp

Varning för vedklippar med bristfälliga skydd

  • 29 november 2013

Arbetsmiljöverket varnar för att använda en typ av vedmaskiner – så kallade vedklippar. Både företag och enskilda konsumenter använder maskinerna vilket gör risken för allvarliga skador stor.

Monica Torgrip 1

Sveriges bowlinghallar säkrade från brister

  • 26 augusti 2014

I en inspektion av Sveriges alla bowlinghallar har så gott som alla hallägare – 96 procent – åtgärdat sina säkerhetsbrister. Det visar resultaten från en insats som Arbetsmiljöverket genomförde mellan juni, 2011 till hösten, 2014.

Bred inspektionsinsats för att minska kvinnors ohälsa i arbetslivet

  • 8 mars 2012

På Internationella kvinnodagen den 8 mars drar Arbetsmiljöverket igång en riksomfattande tillsynsinsats med blicken riktad mot förhållanden i arbetsmiljön som gör att kvinnor drabbas mer av arbetsrelaterad ohälsa än män.

Kägelmaskiner

Inspektioner ska göra bowlinghallarnas kägelmaskiner säkra

  • 19 maj 2011

Maskiner som håller ordning på bowlingbanornas käglor har orsakat flera dödsolyckor utomlands. I likhet med andra EU-länders tillsynsmyndigheter ska Arbetsmiljöverket nu se till att riskerna att skadas byggs bort.

Anmälda arbetsskador ökade 2010 - men är fortfarande lägre än 2008

  • 21 februari 2011

Efter en flerårig minskning, ökade antalet anmälda arbetsolyckor och arbetssjukdomar 2010, enligt en första sammanställning av Arbetsmiljöverket. Jämfört med 2009 handlar det om en ökning, men anmälningarna är fortfarande lägre än 2008 års nivå.

Snabbt växande tjänstesektor i fokus för inspektion

  • 19 mars 2013

Tjänstesektorn i Sverige växer. Därmed ökar också branschens arbetsmiljörisker som stress och långa arbetstider. Arbetsmiljöverket satsar nu på att inspektera ett stort antal expansiva tjänsteföretag i södra Sverige för att förbättra arbetsmiljön för de anställda.

Äldre man arbetar i storkök.

Piggare äldre jobbar allt längre

  • 28 oktober 2016

Arbete är bra för hälsan och hög ålder behöver inte vara ett hinder för att stanna kvar i arbetslivet. Det konstaterar en forskargrupp som på uppdrag från Arbetsmiljöverket genomlyst befintlig forskning om den äldre arbetskraften. Det som sätter käppar i hjulet för många äldre som vill fortsät...