Skärpta nivåer och andra nyheter i nya listan över hygieniska gränsvärden

  • 18 mars 2005

Nästan 40-talet förändringar har gjorts i Arbetsmiljöverkets reviderade föreskrifter om Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar efter beslut i verkets styrelse. De nya reglerna börjar, med något undantag, att gälla fr o m den 1 oktober 2005.

2000 inspektioner för säker truckkörning

  • 22 januari 2009

Knappt 300 av totalt 2 000 företag klarade sig utan krav på förbättringar, när Arbetsmiljöverket inspekterade truckanvändning i hela landet.

Bättre arbetsmiljö i matvarubutiker

  • 25 mars 2009

Pressmeddelande 2009-03-25 Butiksanställda inom livsmedel har nu fått en bättre arbetsmiljö Arbetet i utgångskassorna schemaläggs och begränsas. Fler hjälpmedel finns på plats för att minska de tunga lyften. På en del håll har man kommit långt med sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Det framg...

EU-konferens 6-8 oktober ger Sverige en aktiv roll i direktivarbetet

  • 18 augusti 2009

Elektromagnetiska fält i arbetslivet EU-konferens 6-8 oktober ger Sverige en aktiv roll i direktivarbetet Elektromagnetiska fält finns överallt i vårt moderna samhälle och innebär för de allra flesta av oss ingen känd risk. Men för vissa yrkesgrupper kan exponeringen bli så kraftig att den kan...

Säljstopp av dåliga produkter efter kontroll av Arbetsmiljöverket

  • 12 april 2010

Byxor och skor med sågskydd och hörselskydd som inte håller måttet har rensats från den svenska marknaden efter genomförd marknadskontroll av Arbetsmiljöverket. Sammanlagt rör det sig om närmare 100-talet produkter.

Bred insats av Arbetsmiljöverket för säkrare arbete i butik

  • 13 april 2010

Alltfler butiksanställda utsätts för rån och andra hotfulla situationer. Nu inleder Arbetsmiljöverket en riksomfattande insats i syfte att höja säkerhetsnivån i framför allt de mindre butikerna. Totalt planeras 3 000 inspektionsbesök.

Inspektioner av arbetsmiljön välkomnas av lantbrukare

  • 11 maj 2010

Sju av tio jordbruk behöver bli bättre på att hantera sina risker. Så ser resultatet ut, när Arbetsmiljöverket genomfört nästan hälften av totalt 3 000 inspektionsbesök på bondgårdar runt om i landet.

Är sommarjobbet säkert? Ungas arbetsmiljöer inspekteras

  • 4 juni 2010

Sommarlovet innebär en chans för många ungdomar att tjäna en slant och prova på arbetslivet. Kommer de till en säker arbetsplats och blir de informerade om riskerna? Det ska Arbetsmiljöverket också denna sommar ta reda på.

Arbetsmiljöproblem vid högt patienttryck Kontroller vid landets alla akutsjukhus

  • 9 juni 2010

Nu tar Arbetsmiljöverket ett samlat grepp för att förmå sjukhusledningarna att förebygga arbetsmiljöproblem i samband med överbeläggningar. Sjukhus i landet med akutintag ska inspekteras. Överbeläggningar har under 2000- talet i ökande omfattning lett till svåra arbetsförhållanden inom sjukvår...

Arbetsmiljöproblem vid högt patienttryck Kontroller vid landets alla akutsjukhus

  • 9 juni 2010

Nu tar Arbetsmiljöverket ett samlat grepp för att förmå sjukhusledningarna att förebygga arbetsmiljöproblem i samband med överbeläggningar. Sjukhus i landet med akutintag ska inspekteras.