Byggarbetsplats med lyftkranar och byggarbetare.
Fortsatt ökning av utländsk arbetskraft, främst från Polen
  • 14 februari 2019
Kvinna sitter uppkrupen i pyjamas i sitt kök och arbetar med en laptop.
Ökade insatser mot psykisk ohälsa på grund av jobbet
  • 19 februari 2019
Tunga lyft i äldreomsorgen
Krav på att åtgärda arbetsmiljöbrister inom äldreomsorgen
  • 26 februari 2019
Lastbil och däck
Däckbytare i riskzonen under högsäsong
  • 1 april 2019
Röd kompressor
Mer krävs för att förebygga explosionsrisker på arbetsplatserna
  • 10 april 2019
placeholder image
Myndigheter i samlat grepp mot att arbetstagare utnyttjas i osund konkurrens
  • 17 april 2019
Arbetande man blickar ut genom stort fönster
Dagsljus påverkar vår prestation och att vi mår bra på jobbet
  • 24 april 2019
Möte om politikernas arbetsmiljöansvar i Skellefteå
  • 7 maj 2019
Stressad personal inom vård och omsorg springande i korridor
Stress vanligare orsak till arbetsrelaterad dödlighet i framtiden
  • 28 maj 2019
Gipsad arm
Fler unga män anmäler arbetsolyckor med sjukfrånvaro
  • 29 maj 2019