Broschyrer listade i nummerordning

Alla broschyrer finns att ladda ner som pdf. Om du väljer att beställa är leveranstiden cirka fem dagar.

Broschyrerna baserar sig oftast på våra föreskrifter. Med hjälp av illustrationer och korta förklarande texter reder vi ut vad som gäller. Du hittar också exempel på alternativa sätt att lösa problem.

Broschyrerna är kostnadsfria vid mindre upplagor. Vid större upplagor debiterar vi portokostnaden.

Broschyrer

Motverka och förebygg sexuella trakasserier på din arbetsplats (ADI 713), broschyr Vägledning om arbetsmiljöutmaningar i ett gränslöst arbetsliv (ADI 711), broschyr En säkrare arbetsdag för dig som är bemanningsanställd (ADI 710), broschyr Gör rätt redan i planeringen och projekteringen (ADI 709), broschyr Arbetsmiljöansvaret för arbetsgivare som hyr ut och hyr in arbetstagare (ADI 706), informationsblad Förebygg olyckor och ohälsa - säkerhetskultur och systematiskt arbetsmiljöarbete (ADI 705), broschyr Hantera arbetsbelastning - med hjälp av systematiskt arbetsmiljöarbete (ADI 701), broschyr Verktyg för ditt systematiska arbetsmiljöarbete (ADI 700), broschyr Skydda dig mot fallrisker (ADI 698), broschyr Sluten kontanthantering – en vägledning från Arbetsmiljöverket (ADI 695), broschyr Vi inspekterar första linjens chefer inom vård och omsorg (ADI 692), broschyr Tillgänglig arbetsmiljö (ADI 691), broschyr Krav på dokumenterade kunskaper om motorsågar (ADI 689), broschyr Förebygg arbetsrelaterad stress (ADI 688), broschyr Information om sanktionsavgifter (ADI 687), broschyr Hur kan arbetsmiljön bli bättre för både kvinnor och män? (ADI 685), broschyr Guide för en bättre arbetsmiljö (ADI 683), broschyr Anmäl arbetsskador! - Lättläst (ADI 682), broschyr Arbetsmiljöarbete - lättläst (ADI 681), broschyr Du har ansvar för arbetsmiljön - Lättläst (ADI 680), broschyr Tips för en bra arbetsmiljö i skolan (ADI 679), broschyr Utrymme för vård och omsorgsarbete 0,8 meter (ADI 678), broschyr Arbete i skogsbruk - kortversion (ADI 674), broschyr Radiovågor, strålning, Rakel och hälsan (ADI 673), broschyr Säkra maskinlinjer och CE-märkning (ADI 670), broschyr Belasta rätt - repetitivt arbete ska minska (ADI 669), broschyr Bedöm risker vid manuell hantering - skjuta och dra, KIM 2, (ADI 668), broschyr Arbete i skogsbruk (ADI 664), broschyr Trespråkig fickfolder: säkrare snöskottning från tak, (ADI 661), broschyr Säkrare snöskottning från tak (ADI 660), broschyr Safer Building - fickfolder (ADI 659), broschyr Kunskap - vägen till ett hållbart arbetsliv (ADI 656), broschyr Information till utländska bärplockare (ADI 653), broschyr Hot och våld inom detaljhandel - utredning med handlingsplan (ADI 650), broschyr Ditt grundskydd mot växtskyddsmedel (ADI 643), broschyr Ditt grundskydd mot växtskyddsmedel - affisch (ADI 642), informationsblad Ditt grundskydd mot växtskyddsmedel - dekal (ADI 641), broschyr Minska vibrationerna i jobbet - det lönar sig för både arbetsgivare och arbetstagare (ADI 633), broschyr Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? (ADI 631), broschyr Arbeta säkert med djur (ADI 629), broschyr Bedöm risker vid manuell hantering - lyfta och bära, KIM 1, (ADI 627), broschyr Trafiksäkerhet – en arbetsmiljöfråga (ADI 625), broschyr Våld och hot i arbetsmiljön (ADI 624), broschyr Arbete med truck (ADI 620), broschyr Utred och dra lärdom av olyckor och nästan-olyckor (ADI 618), broschyr Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen (ADI 617), broschyr Belasta rätt - arbeta ergonomiskt smartare i byggbranschen (ADI 616), broschyr Åkerier – Bra arbetsmiljö på väg! (ADI614), broschyr Yrkesförare – Bra arbetsmiljö på väg! (ADI 613), broschyr Bra arbetsmiljö på din restaurang (ADI 611), broschyr Hot och våld inom vården (ADI 609), broschyr Bort med bullret i skolan (affisch) (ADI 608), broschyr Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här (ADI 606), broschyr Bort med bullret - en bra ljudmiljö lönar sig (ADI 598), broschyr Vid plantering av besprutade plantor och vid besprutning efter plantering (ADI 590), broschyr Skapa en bra arbetsmiljö vid omvårdnadsarbete i boendemiljö (ADI 589), broschyr Minimikrav för upparbetning av stormfälld skog (ADI 584), broschyr Belasta rätt vid personförflyttning (ADI 581), broschyr Bra arbetsmiljö på väg (ADI 578), broschyr Arbetsmiljöproblem? - Gör så här! (ADI 576), broschyr Riskbedömning inför ändringar i verksamheten (ADI 575), broschyr Trämögel (ADI 573), broschyr Arbetsmiljöfrågor för förtroendevalda inom kyrkan (ADI 572), broschyr Arbete i kassa (ADI 566), broschyr Arbetsmiljön i skolan (ADI 565), broschyr Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor (ADI 563), broschyr Skyddsombud och samarbete för en bra arbetsmiljö - Lättläst (ADI 559), broschyr Strålning från mobiltelesystem (ADI 557), broschyr Kartlägg riskerna för hot och våld i arbetsmiljön (ADI 553), broschyr Akta händerna - välj rätt skyddshandskar mot kemikalier (ADI 549), broschyr Mjöl och mjöldamm (ADI 545), broschyr Företagshälsovården behövs för jobbet (ADI 543), broschyr Säkrare bygg- och anläggningsarbete (ADI 539), broschyr Första hjälpen och krisstöd (ADI 534), broschyr Säkrare arbete med lantbruksmaskiner (ADI 531), broschyr Våld och hot inom omsorg och skola (checklista) (ADI 525), broschyr Belasta rätt vid bildskärmen och i den digitala arbetsmiljön (ADI 524), broschyr Att köpa maskiner (ADI 523), broschyr Våld och hot inom omsorg och skola (ADI 522), broschyr Personalutrymmen för elever (ADI 521), broschyr Växter och bekämpningsmedel (ADI 520), broschyr Säkrare traktorkörning (ADI 518), broschyr Varumottag, lager och distribution (ADI 514), broschyr Byggnadsställningar (ADI 512), broschyr Stegar - råd för steganvändning (ADI 511), broschyr Att välja personlig skyddsutrustning (ADI 489), broschyr CE-märkning av personlig skyddsutrustning (ADI 469), broschyr Undvik det farliga dammet i lantbruket (ADI 460), broschyr Använd skydden vid snickerimaskiner och byggsågar (ADI 459), broschyr Bra arbetsmiljö för frisörer (ADI 456), broschyr Belasta rätt - så undviker du skador (ADI 447), broschyr Säkra maskiner – om regler för maskiner (ADI 438), broschyr Eksem och hudallergi av jobbet? (ADI 418), broschyr Vad gör du om du kommer i kontakt med blod? (ADI 408), broschyr Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön (ADI 379), broschyr Kreosot i stolpen? - Om skydd vid arbete i stolpar (ADI 352), broschyr Buller och hörselskydd (ADI 344), broschyr Skyddsombud (ADI 314), broschyr Rapportera tillbuden, anteckningsblock (ADI 307), broschyr Rapportera tillbuden (ADI 306), broschyr Kemiska risker i arbetsmiljön (ADI 296), broschyr Farlig axel (ADI 278), broschyr Säkra maskiner och redskap på utställningar och mässor (ADI 264), broschyr Utrymning (ADI 258), broschyr Ensamarbete (ADI 252), broschyr Kvartsdamm kan orsaka silikos (ADI 244), informationsblad Samordningsansvaret för arbetsmiljön (ADI 203), broschyr Anmäl din arbetsskada (ADI 161), broschyr Jobba rätt med epoxi (ADI 150), broschyr Så får barn och ungdomar arbeta (ADI 43), broschyr Att ställa krav på arbetsmiljö vid upphandling, broschyr Information om utstationering (ADI 712), broschyr Socialsekreterares organisatoriska och sociala arbetsmiljö, informationsblad

Senast uppdaterad 2023-07-06