Broschyrer listade i nummerordning

Alla broschyrer finns att ladda ner som pdf. Om du väljer att beställa är leveranstiden cirka fem dagar.

Broschyrerna baserar sig oftast på våra föreskrifter. Med hjälp av illustrationer och korta förklarande texter reder vi ut vad som gäller. Du hittar också exempel på alternativa sätt att lösa problem.

Broschyrerna är kostnadsfria vid mindre upplagor. Vid större upplagor debiterar vi portokostnaden.

Böcker

ADI 713 Motverka och förebygg sexuella trakasserier på din arbetsplats (ADI 713), broschyr ADI 711 Vägledning om arbetsmiljöutmaningar i ett gränslöst arbetsliv (ADI 711), broschyr ADI 709 Gör rätt redan i planeringen och projekteringen (ADI 709), broschyr ADI 706 Arbetsmiljöansvaret för arbetsgivare som hyr ut och hyr in arbetstagare (ADI 706), informationsblad ADI 705 Förebygg olyckor och ohälsa - säkerhetskultur och systematiskt arbetsmiljöarbete (ADI 705), broschyr ADI 701 Hantera arbetsbelastning - med hjälp av systematiskt arbetsmiljöarbete (ADI 701), broschyr ADI 700 Verktyg för ditt systematiska arbetsmiljöarbete (ADI 700), broschyr ADI 698 Skydda dig mot fallrisker (ADI 698), broschyr ADI 695 Sluten kontanthantering – en vägledning från Arbetsmiljöverket (ADI 695), broschyr ADI 692 Vi inspekterar första linjens chefer inom vård och omsorg (ADI 692), broschyr ADI 691 Tillgänglig arbetsmiljö (ADI 691), broschyr ADI 689 Krav på dokumenterade kunskaper om motorsågar (ADI 689), broschyr ADI 688 Förebygg arbetsrelaterad stress (ADI 688), broschyr ADI 687 Information om sanktionsavgifter (ADI 687), broschyr ADI 685 Hur kan arbetsmiljön bli bättre för både kvinnor och män? (ADI 685), broschyr ADI 683 Guide för en bättre arbetsmiljö (ADI 683), broschyr ADI 682 Anmäl arbetsskador! - Lättläst (ADI 682), broschyr ADI 681 Arbetsmiljöarbete - lättläst (ADI 681), broschyr ADI 680 Du har ansvar för arbetsmiljön - Lättläst (ADI 680), broschyr ADI 679 Tips för en bra arbetsmiljö i skolan (ADI 679), broschyr ADI 678 Utrymme för vård och omsorgsarbete 0,8 meter (ADI 678), broschyr ADI 674 Arbete i skogsbruk - kortversion (ADI 674), broschyr ADI 673 Radiovågor, strålning, Rakel och hälsan (ADI 673), broschyr ADI 670 Säkra maskinlinjer och CE-märkning (ADI 670), broschyr ADI 669 Repetitivt arbete ska minska (ADI 669), broschyr ADI 668 Bedöm risker vid manuell hantering - skjuta och dra, KIM 2, (ADI 668), broschyr ADI 664 Arbete i skogsbruk (ADI 664), broschyr ADI 661 Trespråkig fickfolder: säkrare snöskottning från tak, (ADI 661), broschyr ADI 660 Säkrare snöskottning från tak (ADI 660), broschyr ADI 659 Safer Building - fickfolder (ADI 659), broschyr ADI 656 Kunskap - vägen till ett hållbart arbetsliv (ADI 656), broschyr ADI 653 Information till utländska bärplockare (ADI 653), broschyr ADI 650 Hot och våld inom detaljhandel - utredning med handlingsplan (ADI 650), broschyr ADI 643 Ditt grundskydd mot växtskyddsmedel (ADI 643), broschyr ADI 642 Ditt grundskydd mot växtskyddsmedel - affisch (ADI 642), informationsblad ADI 641 Ditt grundskydd mot växtskyddsmedel - dekal (ADI 641), broschyr ADI 633 Minska vibrationerna i jobbet - det lönar sig för både arbetsgivare och arbetstagare (ADI 633), broschyr ADI 631 Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? (ADI 631), broschyr ADI 629 Arbeta säkert med djur (ADI 629), broschyr ADI 627 Bedöm risker vid manuell hantering - lyfta och bära, KIM 1, (ADI 627), broschyr ADI 625 Trafiksäkerhet – en arbetsmiljöfråga (ADI 625), broschyr ADI 624 Våld och hot i arbetsmiljön (ADI 624), broschyr ADI 620 Arbete med truck (ADI 620), broschyr ADI 618 Utred och dra lärdom av olyckor och nästan-olyckor (ADI 618), broschyr ADI 617 Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen (ADI 617), broschyr ADI 616 Belasta rätt - arbeta ergonomiskt smartare i byggbranschen (ADI 616), broschyr ADI 614 Åkerier – Bra arbetsmiljö på väg! (ADI614), broschyr ADI 613 Yrkesförare – Bra arbetsmiljö på väg! (ADI 613), broschyr ADI 611 Bra arbetsmiljö på din restaurang (ADI 611), broschyr ADI 609 Hot och våld inom vården (ADI 609), broschyr ADI 608 Bort med bullret i skolan (affisch) (ADI 608), broschyr ADI 606 Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här (ADI 606), broschyr ADI 598 Bort med bullret - en bra ljudmiljö lönar sig (ADI 598), broschyr ADI 590 Vid plantering av besprutade plantor och vid besprutning efter plantering (ADI 590), broschyr ADI 589 Skapa en bra arbetsmiljö vid omvårdnadsarbete i boendemiljö (ADI 589), broschyr ADI 584 Minimikrav för upparbetning av stormfälld skog (ADI 584), broschyr ADI 581 Belasta rätt vid personförflyttning (ADI 581), broschyr ADI 578 Bra arbetsmiljö på väg (ADI 578), broschyr ADI 576 Arbetsmiljöproblem? - Gör så här! (ADI 576), broschyr ADI 575 Riskbedömning inför ändringar i verksamheten (ADI 575), broschyr ADI 573 Trämögel (ADI 573), broschyr ADI 572 Arbetsmiljöfrågor för förtroendevalda inom kyrkan (ADI 572), broschyr ADI 566 Arbete i kassa (ADI 566), broschyr ADI 565 Arbetsmiljön i skolan (ADI 565), broschyr ADI 563 Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor (ADI 563), broschyr ADI 557 Strålning från mobiltelesystem (ADI 557), broschyr ADI 553 Kartlägg riskerna för hot och våld i arbetsmiljön (ADI 553), broschyr ADI 549 Akta händerna - välj rätt skyddshandskar mot kemikalier (ADI 549), broschyr ADI 545 Mjöl och mjöldamm (ADI 545), broschyr ADI 543 Företagshälsovården behövs för jobbet (ADI 543), broschyr ADI 539 Säkrare bygg- och anläggningsarbete (ADI 539), broschyr ADI 534 Första hjälpen och krisstöd (ADI 534), broschyr ADI 531 Säkrare arbete med lantbruksmaskiner (ADI 531), broschyr ADI 525 Våld och hot inom omsorg och skola (checklista) (ADI 525), broschyr ADI 524 Belasta rätt vid bildskärmen och i den digitala arbetsmiljön (ADI 524), broschyr ADI 523 Att köpa maskiner (ADI 523), broschyr ADI 522 Våld och hot inom omsorg och skola (ADI 522), broschyr ADI 521 Personalutrymmen för elever (ADI 521), broschyr ADI 520 Växter och bekämpningsmedel (ADI 520), broschyr ADI 518 Säkrare traktorkörning (ADI 518), broschyr ADI 514 Varumottag, lager och distribution (ADI 514), broschyr ADI 512 Byggnadsställningar (ADI 512), broschyr ADI 511 Stegar - råd för steganvändning (ADI 511), broschyr ADI 489 Att välja personlig skyddsutrustning (ADI 489), broschyr ADI 469 CE-märkning av personlig skyddsutrustning (ADI 469), broschyr ADI 460 Undvik det farliga dammet i lantbruket (ADI 460), broschyr ADI 459 Använd skydden vid snickerimaskiner och byggsågar (ADI 459), broschyr ADI 456 Bra arbetsmiljö för frisörer (ADI 456), broschyr ADI 447 Belasta rätt - så undviker du skador (ADI 447), broschyr ADI 438 Säkra maskiner – om regler för maskiner (ADI 438), broschyr ADI 418 Eksem och hudallergi av jobbet? (ADI 418), broschyr ADI 408 Vad gör du om du kommer i kontakt med blod? (ADI 408), broschyr ADI 379 Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön (ADI 379), broschyr ADI 352 Kreosot i stolpen? - Om skydd vid arbete i stolpar (ADI 352), broschyr ADI 344 Buller och hörselskydd (ADI 344), broschyr ADI 314 Skyddsombud (ADI 314), broschyr ADI 307 Rapportera tillbuden, anteckningsblock (ADI 307), broschyr ADI 306 Rapportera tillbuden (ADI 306), broschyr ADI 296 Kemiska risker i arbetsmiljön (ADI 296), broschyr ADI 278 Farlig axel (ADI 278), broschyr ADI 264 Säkra maskiner och redskap på utställningar och mässor (ADI 264), broschyr ADI 258 Utrymning (ADI 258), broschyr ADI 252 Ensamarbete (ADI 252), broschyr ADI 244 Kvartsdamm kan orsaka silikos (ADI 244), informationsblad ADI 203 Samordningsansvaret för arbetsmiljön (ADI 203), broschyr ADI 161 Anmäl din arbetsskada (ADI 161), broschyr ADI 150 Jobba rätt med epoxi (ADI 150), broschyr ADI 043 Så får barn och ungdomar arbeta (ADI 43), broschyr Att ställa krav på arbetsmiljö vid upphandling, broschyr Information om utstationering (ADI 712), broschyr Socialsekreterares organisatoriska och sociala arbetsmiljö, informationsblad
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-09-18