Se samtliga broschyrer

Bedöm risker vid manuell hantering - skjuta/dra (KIM 2) (ADI 668), broschyr

I den här bedömningsmallen kan du själv göra en bedömning av riskerna med att dra och skjuta tunga saker. Drag- och skjutarbeten kan utsätta muskler och skelett för plötsliga överbelastningar. Fyll i mallen direkt på skärmen eller skriv ut den.
Bedöm risker vid manuell hantering - skjuta/dra (ADI 668), broschyr

Senast uppdaterad 2016-06-14