Se samtliga broschyrer

Bedöm risker vid manuell hantering - skjuta och dra, KIM 2, (ADI 668), broschyr

I den här bedömningsmallen kan du själv göra en bedömning av riskerna med att dra och skjuta tunga saker. Drag- och skjutarbeten kan utsätta muskler och skelett för plötsliga överbelastningar. Fyll i mallen direkt på skärmen eller skriv ut den.

Bild på omslag av broschyr där en person skjuter tunga lådor framför sig.
Bedöm risker vid manuell hantering - skjuta/dra (ADI 668), broschyr

Senast uppdaterad 2019-07-30