Se samtliga broschyrer

Trespråkig fickfolder: säkrare snöskottning från tak, (ADI 661), broschyr

Den här illustrerade foldern i fickformat är skriven på tre språk: engelska, polska och spanska. Den ger praktiska råd om hur snöskottning från tak kan bli säkrare för såväl de anställda som för omgivningen.

Omslagsbild på Safer shovelling (ADI 661)
Fickfolder: säkrare snöskottning från tak, trespråkig (ADI 661), broschyr

Fickfoldern är en kortare, översatt version av Arbetsmiljöverkets broschyr ADI 660, Säkrare snöskottning.

Säkrare snöskottning från tak (ADI 660), broschyr

Senast uppdaterad 2022-12-05