Se samtliga broschyrer

Bedöm risker vid manuell hantering - lyfta och bära, KIM 1, (ADI 627), broschyr

I den här bedömningsmallen kan du själv göra en bedömning av riskerna med att bära och lyfta last. Det är viktigt att bära tung last på rätt sätt för hälsans skull. Fyll i mallen direkt på skärmen eller skriv ut den.
Omslagsbild till "Bedöm risker vid manuell hantering" - man som bär mat i en restaurang
Bedöm risker vid manuell hantering - lyfta/bära (ADI 627), broschyr

KIM 1 - en introduktion

KIM 1 - ett exempel

Senast uppdaterad 2021-04-22