Se samtliga broschyrer

Information om sanktionsavgifter (ADI 687), broschyr

I det här faktabladet får du som arbetsgivare översiktlig information om sanktionsavgifter. Du får veta vad som kan hända om du inte följer föreskrifterna och vad som gäller om du måste betala en sanktionsavgift. Informationen finns även tillgänglig på engelska.

Omslagsbild på Information om sanktionsavgifter (ADI 687)
Information om sanktionsavgifter (ADI 687), broschyr

Senast uppdaterad 2020-05-27