Tillbaka till Arbetsskade- och arbetsmiljöstatistik

Arbetsorsakade besvär 2022

Var fjärde sysselsatt uppger att de har besvär med hälsan på grund av jobbet, till exempel trötthet, ont i kroppen eller ångest. Det visar Arbetsmiljöverkets nya undersökning om arbetsorsakade besvär 2022. För hög arbetsbelastning är den vanligaste orsaken.

25 procent av de som arbetar, motsvarande 1,3 miljoner sysselsatta, uppger att de hade hälsobesvär av arbetet 2022. Det kan jämföras med 32 procent år 2020. Minskningen beror på att färre drabbats av pandemirelaterade besvär som smitta på jobbet.

Kvinnor och kvinnodominerade yrken som undersköterskor och lärare har fortsatt hög andel sysselsatta med hälsobesvär av jobbet. De som arbetar hemifrån helt eller delvis upplever i mindre utsträckning hälsobesvär.

Arbetsmiljöverkets undersökning om arbetsorsakade besvär bygger på intervjuer med 13 000 sysselsatta. Den genomförs vartannat år och är en del av vår officiella statistik om arbetsmiljö och arbetsskador.

Kvalitetsdeklaration, pdf, öppnas i nytt fönster

 

Senast uppdaterad 2023-10-17