Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

När du som arbetsgivare ska arbeta med arbetsmiljön behöver du göra detta systematiskt och planerat. Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete består av ett antal aktiviteter samt förutsättningar för dessa aktiviteter.

 

Illustration: en cirkel som beskriver systematiskt arbetsmiljöarbete.

En cirkel som beskriver systematiskt arbetsmiljöarbete. Klicka på bilden för att ladda hem en större version.

Alla delarna hänger ihop och varje del behövs. De centrala aktiviteterna illustreras ofta som ett hjul, som symboliserar att arbetsmiljöarbetet är en kontinuerlig process med återkommande aktiviteter. De centrala aktiviteterna är

  • undersökning av verksamheten
  • bedömning av de risker som synliggjorts vid undersökningen
  • åtgärder för att minska riskerna 
  • kontroll av att åtgärderna faktiskt har bidragit till en bättre arbetsmiljö.

illustration av processbild över systematiskt arbetsmiljöarbete.

Processbild över systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Denna bild är en processkarta där de centrala aktiviteterna finns i mitten, med stöd- och ledningsprocesser ovanför och under aktiviteterna. Bilden representerar samtliga delar i arbetsmiljöarbetet. I figurens olika delar finns referenser till paragraferna i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), föreskrifter

Vägledning till systematiskt arbetsmiljöarbete

En grundlig genomgång av processbilden, och en vägledning till samtliga paragrafer finns i vårt material "Så förbättras verksamhetens arbetsmiljö". Vägledningen innehåller råd och rekommendationer som kan vara till hjälp när du ska följa våra föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Vi har delat in vägledningen i två delar

  • Introduktion med överblick och sammanhang
  • Vägledning med råd och rekommendationer

Så förbättras verksamhetens arbetsmiljö, bok

Guide för en bättre arbetsmiljö

I broschyren "Guide för en bättre arbetsmiljö" presenteras de olika delarna i systematiskt arbetsmiljöarbete på ett överskådligt sätt. I broschyren tydliggörs även hur styrningen av verksamheten och styrningen av arbetsmiljöarbetet hänger ihop. 

Guide för en bättre arbetsmiljö (ADI 683), broschyr

Lättläst broschyr om arbetsmiljöarbete

Broschyren "Arbetsmiljöarbete" beskriver de centrala delarna av systematiskt arbetsmiljöarbete. Den är skriven på lättläst svenska. 

Arbetsmiljöarbete (ADI 681), lättläst, broschyr

Självskattning

Det här självskattningsverktyget utgår från reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete och består av ett antal påståenden. Den som gör enkäten ombeds att ta ställning till påståendena och avgöra hur väl de stämmer in på den egna verksamheten.

Tanken med självskattningsverktyget är att du som arbetsgivare tillsammans med dina medarbetare ska kunna använda det för att få igång en diskussion om ert arbetsmiljöarbete.

Självskattning - Systematiskt arbetsmiljöarbete

Kunskapstest i systematiskt arbetsmiljöarbete

Det här är ett kunskapstest i systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Testet bygger på det som står i vägledningen till föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Testet tar cirka 30 minuter att gå igenom. För att få del av ditt individuella resultat behöver du genomföra hela kunskapstestet. Du kan även välja att bara träna på delar av testet. Dina svar sparas inte och är inte synliga för Arbetsmiljöverket.

Kunskapstest i systematiskt arbetsmiljöarbete, öppnas i nytt fönster

Presentation om systematiskt arbetsmiljöarbete

Ladda ned vår presentation om systematiskt arbetsmiljöarbete och använd som utbildningsmaterial i din egen verksamhet.

Systematiskt arbetsmiljöarbete, presentation

Filmad konferens om systematiskt arbetsmiljöarbete

Skapa en bra arbetsmiljö – enklare än du tror. Det var parollen när Arbetsmiljöverket tillsammans med fem andra organisationer arrangerade en konferens om systematiskt arbetsmiljöarbete i december 2015.

Se spellistan på Youtube, extern länk, öppnas i nytt fönster

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2021-08-19