Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete består av ett antal aktiviteter som är förutsättningar för att du ska kunna bedriva och genomföra arbetsmiljöarbetet på bästa sätt.

SAM-hjulet med de fyra delarna undersökning, riskbedömning, åtgärder och kontroll

SAM-hjulet beskriver några återkommande aktiviteter i systematiskt arbetsmiljöarbete. Klicka på bilden för att se en större version.

Alla delarna hänger ihop och varje del behövs. De återkommande aktiviteterna om riskbedömning och arbetsmiljöåtgärder illustreras ofta som ett hjul, som symboliserar att arbetsmiljöarbetet är en kontinuerlig process med återkommande aktiviteter. I hjulbilden saknas dock flera delar av det systematiska arbetsmiljöarbetet som är viktiga för att helheten ska fungera, till exempel rutiner, fördelning av uppgifter och behovet av kunskaper.

illustration av processbild över systematiskt arbetsmiljöarbete.

Processbild över systematiskt arbetsmiljöarbete. Klicka på bilden för att ladda hem en större version.

Denna bild är en processkarta med ett flöde av återkommande aktiviteter i mitten, och med stöd- och ledningsprocesser ovanför och under aktiviteterna. Bilden representerar samtliga delar i arbetsmiljöarbetet. I figurens olika delar finns referenser till paragraferna i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), föreskrifter

Vägledning till systematiskt arbetsmiljöarbete

En grundlig genomgång av processbilden, och en vägledning till samtliga paragrafer finns i vårt material "Så förbättras verksamhetens arbetsmiljö". Vägledningen innehåller råd och rekommendationer som kan vara till hjälp när du ska följa våra föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Vi har delat in vägledningen i två delar

  • Introduktion med överblick och sammanhang
  • Vägledning med råd och rekommendationer

Så förbättras verksamhetens arbetsmiljö, bok

Guide för en bättre arbetsmiljö

I broschyren "Guide för en bättre arbetsmiljö" presenteras de olika delarna i systematiskt arbetsmiljöarbete på ett överskådligt sätt. I broschyren tydliggörs även hur styrningen av verksamheten och styrningen av arbetsmiljöarbetet hänger ihop. 

Guide för en bättre arbetsmiljö (ADI 683), broschyr

Lättläst broschyr om arbetsmiljöarbete

Broschyren "Arbetsmiljöarbete" beskriver de centrala delarna av systematiskt arbetsmiljöarbete. Den är skriven på lättläst svenska. 

Arbetsmiljöarbete (ADI 681), lättläst, broschyr

Självskattning

Det här självskattningsverktyget utgår från reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete och består av ett antal påståenden. Den som gör enkäten ombeds att ta ställning till påståendena och avgöra hur väl de stämmer in på den egna verksamheten.

Tanken med självskattningsverktyget är att du som arbetsgivare tillsammans med dina medarbetare ska kunna använda det för att få igång en diskussion om ert arbetsmiljöarbete.

Självskattning - Systematiskt arbetsmiljöarbete

Kunskapstest i systematiskt arbetsmiljöarbete

Kunskapstestet i systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) har tagits bort. Orsaken är att det inte uppfyller tillgänglighetslagstiftningen. Vi hänvisar till andra aktörer inom arbetsmiljö, till exempel Prevent och Sunt Arbetsliv.

Presentation om systematiskt arbetsmiljöarbete

Ladda ned vår presentation om systematiskt arbetsmiljöarbete och använd som utbildningsmaterial i din egen verksamhet.

Systematiskt arbetsmiljöarbete, presentation

Filmad konferens om systematiskt arbetsmiljöarbete

Skapa en bra arbetsmiljö – enklare än du tror. Det var parollen när Arbetsmiljöverket tillsammans med fem andra organisationer arrangerade en konferens om systematiskt arbetsmiljöarbete i december 2015.

Se spellistan på Youtube, extern länk, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2022-12-06