Tillbaka till aktuella inspektioner

Ett tryggt arbetsliv - Nollvision

Enligt regeringens arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet ska ingen behöva dö eller drabbas av ohälsa till följd av sitt arbete. Med utgångspunkt i denna nollvision genomför vi inspektioner inom ett antal branscher.

Under 2023 inspekterar vi mindre verkstadsföretag, asfaltsläggare och branscher som använder vibrerande handhållen utrustning.

  • Inom branschen mindre verkstadsföretag undersöker och riskbedömer vi farliga arbetsmoment vid användning av arbetsutrustning. Det gäller både när företag använder utrustning hos kund och på det egna arbetsstället.
  • Vi fokuserar också på branscher som använder vibrerande handhållen utrustning i sin yrkesutövning. Två exempel på sådana branscher är byggsektorn och tandläkarverksamheter.
  • Våra inspektioner av asfaltsläggare fokuserar på företag som i huvudsak arbetar med beläggningsarbete av asfalt.

Syftet med inspektionsinsatsen är att öka efterlevnaden av arbetsmiljöreglerna för respektive bransch genom att vi undersöker och riskbedömer farliga arbetsmoment. Genus och jämställdhet liksom tillgänglighet ska vara en naturlig del av inspektörernas förhållningssätt och metod. Målgruppen är arbetsgivare och insatsen ingår i regeringens arbetsmiljöstrategi 2021–2025 ”Ett tryggt arbetsliv - ingen ska riskera liv eller hälsa på grund av jobbet”.

Arbeta med arbetsmiljön

Regeringens arbetsmiljöstrategi, regeringens webbplats, öppnas i nytt fönster

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2023-02-15