Tillbaka till aktuella inspektioner

Ett tryggt arbetsliv - Nollvision

Enligt regeringens arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet ska ingen behöva dö eller drabbas av ohälsa till följd av sitt arbete. Med utgångspunkt i denna nollvision genomför vi inspektioner inom ett antal branscher.

Under 2024 inspekterar vi mindre verkstadsföretag, branscher som använder vibrerande handhållen utrustning, branscher som använder truckar i sin verksamhet och så deltar vi i en kampanj som genomförs i alla EU-länder

  • Inom branschen mindre verkstadsföretag undersöker och riskbedömer vi farliga arbetsmoment vid användning av arbetsutrustning. Det gäller både när företag använder utrustning hos kund och på det egna arbetsstället.
  • Vi fokuserar också på branscher som använder vibrerande handhållen utrustning i sin yrkesutövning. Två exempel på sådana branscher är byggsektorn och bilverkstäder.
  • Vi inspekterar företag som använder truckar och undersöker om de har rutiner för riskfyllda arbetsmoment. Vi kommer också att undersöka om truckförare har de kunskaper som behövs för arbetet.
  • Vi deltar i en kampanj som genomförs i alla EU-länder inom jord, skog och transport och bygg och där det sker många olyckor. Vi inspekterar om de har rutiner för att utreda tillbud och olycksfall. Vi kontrollerar också att företagen har bedömt och åtgärdat farliga arbetsmoment i sin verksamhet.

Syftet med inspektionerna är att öka efterlevnaden av arbetsmiljöreglerna för respektive bransch genom att vi undersöker och riskbedömer farliga arbetsmoment. Genus och jämställdhet liksom tillgänglighet ska vara en naturlig del av inspektörernas förhållningssätt och metod. Målgruppen är arbetsgivare och insatsen ingår i regeringens arbetsmiljöstrategi 2022–2025 ”Ett tryggt arbetsliv - ingen ska riskera liv eller hälsa på grund av jobbet”.

Arbeta med arbetsmiljön

Regeringens arbetsmiljöstrategi, regeringens webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2024-02-09