Tillbaka till aktuella inspektioner

Ett tryggt arbetsliv - Nollvision

Under 2022 kommer vi utföra inspektioner inom branscherna mindre verkstadsföretag, elenergisektorn och spårbunden trafik.

  • Mindre verkstadsföretag med fokus på undersökning/riskbedömning av farliga arbetsmoment vid användning av arbetsutrustning, både hos kund och på det egna arbetsstället.
  • Elenergisektorn med fokus på undersökning/riskbedömning av arbetsmoment som kan leda till allvarliga olyckor och tillbud. Samarbete med Elsäkerhetsverket prioriteras.
  • Spårbunden trafik med fokus på inspektion av infrastrukturförvaltare, järnvägsföretag och andra aktörer som kan påverka säkerheten inom spårbunden trafik såsom fall, påkörning, kläm-, kross- och dödsolyckor.

Syftet med inspektionsinsatsen är att öka efterlevnaden av arbetsmiljöreglerna för respektive bransch genom att vi undersöker och riskbedömer farliga arbetsmoment. Genus och jämställdhet liksom tillgänglighet ska vara en naturlig del av inspektörernas förhållningssätt och inspektionsmetodik. Målgruppen är arbetsgivare och insatsen i regeringens arbetsmiljöstrategi 2021–2025 ”Ett tryggt arbetsliv - ingen ska riskera liv eller hälsa på grund av jobbet”.

Arbeta med arbetsmiljön

Regeringens arbetsmiljöstrategi, regeringens webbplats, öppnas i nytt fönster

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2023-01-25