Inspektion av systematiskt arbetsmiljöarbete i små företag

Från i oktober 2023 och hela 2024, inspekterar Arbetsmiljöverket hur små företag jobbar med sitt systematiska arbetsmiljöarbete, SAM. Här får du veta mer om inspektionen och vad du som arbetsgivare kan göra för att få en bättre arbetsmiljö.

Sverige har lagar och regler för ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet. För att uppnå detta behöver alla arbetsgivare följa reglerna och arbeta med sin arbetsmiljö på ett systematiskt sätt.

Små företag har mindre kännedom om arbetsmiljöregler

Anledningen till att Arbetsmiljöverket nu inspekterar företag med få anställda är att undersökningar som vi genomfört visar att de generellt inte arbetar med arbetsmiljön på ett systematiskt sätt. Arbetsmiljöarbetet sköts ofta när något uppstår, när någon har skadats eller när företaget har fått krav från oss på att åtgärda något. Företagen tar vanligen inte aktivt själva del av reglerna som gäller inom arbetsmiljöområdet.

Om systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, är föreskrifter från Arbetsmiljöverket. Genom att följa SAM ska arbetsgivaren organisera, genomföra och följa upp sitt arbetsmiljöarbete. SAM är ett lagstadgat ledningssystem för att alltid förbättra arbetsmiljön och skapa en arbetsplats där ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet.

Företagen ska komma vidare i sitt arbetsmiljöarbete

I den här insatsen inspekterar Arbetsmiljöverket relativt nystartade företag som inte tidigare fått besök av oss. Det grundläggande syftet med alla inspektioner som vi gör är att kontrollera att arbetsgivaren lever upp till arbetsmiljöreglerna. Vi undersöker vilka brister som finns i arbetsmiljön, förklarar vilka regler som gäller och ber arbetsgivaren att rätta till bristerna.

Syftet är dessutom att arbetsgivarna ska veta vilket ansvar de har för arbetsmiljön och att öka deras kunskap om arbetsmiljölagen och våra regler. Meningen är att företagen ska påbörja ett arbetsmiljöarbete genom att tillämpa föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM. Om de redan har kommit igång, så ska de ta ett steg vidare utifrån där de befinner sig i dag.

Vi har dialog om risker och vad företaget kan förbättra

Vid inspektionerna har vi en dialog med företagen utifrån konkreta risker som vi ser i olika arbetsmoment. Utifrån dialogen får de veta vad de redan gör bra och vad de måste förbättra i sitt arbetsmiljöarbete. Om vi ser brister, ställer vi krav på att företaget ska åtgärda dem och vi följer upp att det blivit gjort.

Det här kan du som arbetsgivare göra

Om ni inte har kommit igång med ert arbetsmiljöarbete, börja med att ta del av vår information om hur ni kan arbeta med arbetsmiljön och om systematiskt arbetsmiljöarbete:

Komma igång med arbetsmiljöarbetet

Om ni redan har kommit igång, kan ni testa hur ni ligger till. Utifrån testet kan ni diskutera hur ni arbetar i dag och hur ni kan förbättra arbetsmiljöarbetet. Gör gärna det tillsammans med skyddsombudet.

Självskattning: Systematiskt arbetsmiljöarbete

Om småföretag

  • Små företag omfattar enligt SCB:s företagsregister 1–49 anställda.
  • Det finns nästan 300 000 små företag i Sverige.
  • De utgör merparten (cirka 97 procent) av företagen i det privata näringslivet.
  • Små företag har tillsammans över 1,4 miljoner anställda, vilket motsvarar nästan en tredjedel av alla som förvärvsarbetar.

Källa: SCB – Företagsregistret. Antal företag per den 30 november 2022, SCB sammanställt av Ekonomifakta.

Senast uppdaterad 2024-02-07