Tillbaka till aktuella inspektioner

Organisatorisk arbetsmiljö inom vården

Hösten 2022 påbörjade vi inspektioner mot alla akutsjukhus i Sverige. Under 2023 breddar vi insatsen och inspekterar även barn- och ungdomspsykiatrin, vuxenpsykiatrin och vårdcentraler. Den organisatoriska arbetsmiljön är i fokus för inspektionerna.

Arbetsmiljöverket har under flera år fått signaler från vården om att bristerna i arbetsmiljön inte åtgärdas. På många håll har man svårt att behålla personal. De som är kvar arbetar ofta med ständiga prioriteringar och en ojämn balans mellan krav och resurser. Anmälningarna till Arbetsmiljöverket vittnar om en alltför hög arbetsbelastning och personalbrist. De berättar även om överbeläggningar där patienter får vård i korridorerna.

Sammanlagt kommer Arbetsmiljöverket att inspektera cirka 70 sjukhus. Planen är att besöka tre avdelningar på varje sjukhus. Under inspektionerna kommer arbetsgivaren därför bland annat att få berätta hur man undersöker organisationen, riskbedömer och vidtar åtgärder för alla anställda på sjukhuset när det gäller

 • arbetsbelastning
 • balans mellan krav och resurser
 • tillräcklig återhämtning mellan och under arbetspass
 • brist på kompetens
 • brist på personal.

Den organisatoriska arbetsmiljön är avgörande för ett hållbart arbetsliv

För att arbetstagarna ska få ett hållbart arbetsliv så är det avgörande hur arbetsgivaren systematiskt arbetar för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön på sjukhusen. Balans i arbetet är en central del i den organisatoriska arbetsmiljön. Det är också viktigt att det är tydligt vilket ansvar den anställde har, vilka arbetsuppgifter den anställde ska utföra och på vilket sätt.

Genom inspektionerna bidrar Arbetsmiljöverket till den arbetsmiljöstrategi som regeringen beslutade 2021. Strategin säger att det är nödvändigt att vidta långsiktiga insatser för att uppnå ett hållbart arbetsliv för alla. Arbetsmiljöfrågorna behöver prioriteras så att alla ska orka, kunna och vilja arbeta ett helt arbetsliv. Arbetsmiljöverket påbörjade inspektionerna av den organisatoriska arbetsmiljön på sjukhus hösten 2022. Vi beräknar vara klara i juni 2024.

Vi breddar tillsynen mot akutsjukhusen

Tillsynen riktad mot akutsjukhusen breddas från och med april 2023 med fler arbetsställen och andra områden inom vården. Men målet att inspektera alla akutsjukhus ligger fortsatt kvar.

Signalerna om hur arbetsmiljön ser ut i vården har inte enbart kommit från akutsjukvården utan även från andra delar av vården. Signalerna handlar ofta om att det finns en obalans mellan krav och resurser som skapar en ohållbar arbetsmiljö för många arbetstagare.

Följande område har lagts till:

 • akutsjukvård vuxenpsykiatri som sker på sjukhus
 • vuxenpsykiatri som är lokaliserat på sjukhus
 • barn- och ungdomspsykiatri (BUP)
 • akutmottagning barn- och ungdomspsykiatrin lokaliserat på sjukhus
 • primärvården (vårdcentraler), både privata och offentliga.

Tillsynen pågår fram till juni 2024 och fokus kommer fortsatt att vara på

 • arbetsbelastning
 • balans mellan krav och resurser
 • tillräcklig återhämtning mellan och under arbetspass
 • brist på kompetens
 • brist på personal.

Föreskrifter och lagar som inspektionerna tar avstamp från

Arbetsmiljölagen (H8), bok

Systematiskt arbetsmiljöarbete, (AFS 2001:1)

Organisatorisk och social arbetsmiljö, (AFS 2015:4)

Stöd och vägledning till hur man arbetar systematiskt med organisatorisk och social arbetsmiljö

Vägledning till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (H457), bok

Vägledning till systematiskt arbetsmiljöarbete (H455), bok

Regeringens arbetsmiljöstrategi 2021–2025

Regeringens arbetsmiljöstrategi, regeringens webbplats, öppnas i nytt fönster

Podcast Hallå arbetsmiljö!

Lyssna på vårt poddavsnitt om stress.

Hallå arbetsmiljö! Stress

Bild: Hallå arbetsmiljö! Programledare Fredrik och OSA-experten Ulrich språkas i en soffa.

Programledare Fredrik och Carro benar tillsammans med Ulrich Stoetzer ut begrepp och frågor som i folkmun benämns stress. Ulrich är till vardags en av Arbetsmiljöverkets experter på organisatorisk och social arbetsmiljö.

Avsnittet som text

Senast uppdaterad 2023-09-28