Unga i arbetslivet

Under 2024 inspekterar Arbetsmiljöverket branscher där det är vanligt att unga arbetstagare mellan 18 till 24 år arbetar. Syftet är att uppmärksamma arbetsgivarna om att förebygga och minska risker för olyckor och tillbud, samt öka arbetsgivarnas kunskaper om deras arbetsmiljöansvar.

Unga personer har större risk att skada sig på jobbet av flera olika skäl. De är inte färdigutvecklade fysiskt, saknar erfarenhet och är ofta mer riskbenägna än vuxna. De är extra känsliga för kemiska ämnen och deras dygnsrytm kan lätt komma ur balans. Dessutom är de ofta nya på jobbet.

Viktigt med introduktion för unga i arbetslivet

Grunden för ett hållbart arbetsliv läggs när människor är unga, trots detta är unga överrepresenterade i statistiken om arbetsrelaterade arbetsolyckor. En bristande introduktion och okunskap om arbetsmiljöns betydelse kan vara några förklaringar till fler olyckor bland unga. Alla arbetsgivare är hellre inte medvetna om ungas särskilda behov, eller om att de har en skyldighet om att introducera dem om hur de kan skydda sig från skador.

Arbetsmiljöverket inspekterar därför utpekade branscher där det är vanligt att unga 18 till 24 år är anställda, antingen fast, eller tillfälligt. Inspektionerna kommer pågå under hela 2024.

Tillsynen riktar sig mot företag med upp till 50 anställda, som inte varit besökta de senaste tre åren. Branscher som inspekteras är:

  • Hotell, camping och vandrarhem (städ och restaurang)
  • Detalj- och partihandel (inklusive lager om det finns)
  • Fastighetsskötsel (inklusive underhåll och skötsel av grönytor
  • Restauranger inklusive snabbmatställen och caféer

Inspektioner i andra branscher kan även bli aktuella.

Mer om ungas arbetsmiljö

Risker i arbetsmiljön för unga

Fokus på ungas arbetsmiljö, rapport, pdf, öppnas i nytt fönster

Har du anställt personer under 18 år?

Personer under 18 år räknas som minderåriga. För dig som har anställer minderåriga personer gäller vissa regler.

Arbetsuppgifter för minderåriga

 

Podd - Hallå arbetsmiljö om unga i arbetslivet

Fredrik Berling, Elsa Löfling och Malin Cato i vårsolen. Poddavsnittet om unga i arbetslivet som text

Senast uppdaterad 2024-05-24