Fall från samma nivå

I maj 2024 startar Arbetsmiljöverket en nationell inspektionsinsats med fokus på olyckor som orsakas av fall från samma nivå. Det handlar exempelvis om olyckor till följd av att man halkar eller snubblar och är den vanligaste orsaken till alla anmälda arbetsplatsolyckor med sjukfrånvaro.

Syftet med inspektionen är att kontrollera hur arbetsgivare arbetar med att förebygga riskerna med att halka och snubbla.

Under perioden 2019 och 2023 anmäldes drygt 31 000 arbetsolyckor på grund av detta. Konsekvenserna kan bli stora och ibland påverka arbetstagaren för resten av livet. Som exempel orsakade cirka 30 procent av dessa fallolyckor frakturer och cirka sex procent hjärnskakningar eller hjärnskador.

De flesta av dessa olycksfall inträffar när en arbetstagare förflyttar sig på arbetsplatsen och snubblar eller halkar på golvet eller marken. Genom att arbeta förebyggande går det att minska risken för sådana olyckor. Många gånger handlar det om enkla åtgärder som till exempel att hålla golven fria från saker man kan snubbla på eller sanda om det är is på marken.

Flera branscher inspekteras

Den här typen av risker förekommer i alla branscher men inspektionsinsatsen genomförs endast i branscher som inte redan ingår i andra inspektioner.

Inspektionsinsatsen sker främst hos arbetsgivare med fler än nio anställda och företag som inte inspekterats de senaste tre åren. De branscher som vi kommer att inspektera är

  • fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor
  • beredning och hållbarhetshantering av fjäderfä
  • bud och kurirverksamhet
  • tidningsdistribution
  • drift av skidsportanläggningar
  • partihandel av frukt och grönsaker
  • annan postbefordran
  • tillverkning av lagad mat och färdigrätter
  • hotell med restaurang
  • handel.

Branscher som vård och omsorg, utbildning, transport och magasinering, tillverkning och offentlig förvaltning har flest anmälningar men eftersom de omfattas av pågående tillsynsaktiviteter ingår de inte i denna inspektion.

Inspektionsinsatsen är planerad att pågå till och med september 2024. Vi kommer att inspektera drygt 400 arbetsplatser där vi bland annat tittar på risker kopplade till golvytor, ojämnheter i underlag och trösklar, belysning och städning.

Föreskrifter som står i fokus

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), föreskrifter

Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1), föreskrifter

Skydd mot skada genom fall (AFS 1981:14), föreskrifter

Länkar till andra aktörer

​Du kan även hitta mycket material, checklistor och annat att använda dig av hos Prevent och Sunt arbetsliv.

Prevent är en gemensam organisation för Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Prevents webbplats, öppnas i nytt fönster

Sunt arbetsliv är en gemensam organisation för Sveriges Kommuner och Regioner, Kommunal, SSR, Vårdförbundet, Ledarna, Vision, Sveriges lärare, Sveriges läkarförbund och Sobona.

Sunt arbetslivs webbplats, öppnas i nytt fönster

Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) har tagit fram språkfria filmer som gör att alla kan förstå oavsett bakgrund, kultur och ålder. Filmerna behandlar en rad olika arbetsmiljöaspekter, bland annat om att halka och snubbla.

Korta filmer om att halka och snubbla, extern webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2024-04-19