Transport är en av de branscher som är mest drabbade av dödsolyckor på jobbet
Över 400 döda i arbetsolyckor på tio år
  • 25 augusti 2021
Kvinna sitter uppkrupen i pyjamas i sitt kök och arbetar med en laptop.
Ökade insatser mot psykisk ohälsa på grund av jobbet
  • 19 februari 2019
Bild på flera inspektörer vid en byggarbetsplats.
Ökad risk för arbetslivskriminalitet under pandemin
  • 4 februari 2021
För hög arbetsbelastning, påfrestande arbetsställningar och långvarigt stillasittande är de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade besvär. Särskilt utsatta är kvinnor som arbetar inom kommuner och regioner.
Ökad ohälsa på svenska arbetsplatser 2020
  • 1 september 2021
Ändringsföreskrift om sjukdomen covid-19
  • 7 april 2020
Pia Zätterström
Äldreomsorgens personal ska ha rätt skydd – vi har inte backat
  • 30 april 2020
Två inspektörer från Arbetsmiljöverket och Skatteverket på myndighetsgemensamma kontroller inom byggverksamhet
Åtta myndigheter tar krafttag mot brott i byggsektorn
  • 1 oktober 2019
Allt fler anmäler att de blir sjuka av sina jobb.
Vi överklagar Serafen-ärendet
  • 16 juni 2020
Byggnadsställning
Varannan utstationerad i Sverige är byggnadsarbetare
  • 15 mars 2020
Uppdaterat direktiv om skydd för exponering av smittämnen
  • 19 november 2021