Fler nyheter

Zoonoser är sjukdomar som sprids mellan djur och människor

 • 18 april 2023

Zoonotiska smittor är överförbara sjukdomar som sprids mellan djur och människor. Statens veterinärmedicinska anstalt, Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna, Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket får många frågor rörande zoonotiska smittor.

Därför har vi samlat information från berörda myndigheters webbplatser, för att underlätta riskbedömning för gravida och ammande arbetstagare.

Många av de allvarligaste utbrotten av smittsamma sjukdomar i Sverige och i världen orsakas av zoonotiska smittämnen som kan spridas mellan djur och människor. Exempel är salmonellabakterier och rabiesvirus. I Sverige arbetar flera myndigheter för att förebygga och bekämpa utbrott av zoonoser.

Riskutsatta yrken för smittämnen som sprids mellan djur och människor

Det finns en risk för de som arbetar med djur, eller som på annat sätt kommer i kontakt med djur i yrket att bli exponerade för zoonoser. Exempel på sådana yrken är:

 • veterinärer,
 • personal som arbetar i djurbutiker,
 • lantbrukare,
 • personal i livsmedelsindustrin,
 • personal i slakterier,
 • intressenter som på annat sätt kommer i kontakt med djur i yrket.

Webbsidorna syftar till att:

 • Få kunskap om risker med zoonoser.
 • Få kunskap om hur man kan förebygga risker för zoonoser.
 • Öka tillgängligheten till befintliga regelverk.
 • Underlätta förståelsen för de olika regelverken.

Lättare att hitta svar från olika myndigheter på webbsidorna

Genom att ge en samlad översikt av frågor och svar inom respektive myndighet och länka till berörda myndigheters webbsidor, är det lättare att hitta information, frågor och svar.
Webbsidorna syftar till underlätta för arbetsgivare att ta del av samtliga regelverk för en samlad bedömning om risker vid hantering av djur.

Webbsidorna är stöd vid bedömning av risker

Informationen på webbsidorna från respektive myndighet kan användas som stöd vid bedömning av risker, val av lämpliga skyddsåtgärder , för att förebygga exponering för zoonoser.

Här finns webbsidorna om Zoonoser:

Zoonoser – Smitta mellan djur och människor

Zoonosrisker vid graviditet

Kontakt

Helen Karlberg telefon: 010-730 94 34

Relaterade nyheter

Arbetsgivare brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet
 • 7 juni 2023
Arbetsmiljöverket har under fyra år kontrollerat systematiskt arbetsmiljöarbete och det förebyggande arbetet mot arbetsrelaterade belastningsbesvär hos 4 800 arbetsgivare.
Nya regler för maskiner
 • 23 maj 2023
Den 22 maj beslutade EU att anta den nya maskinförordningen. Maskinförordningen ställer krav på maskintillverkare att konstruera säkra maskiner med en hög skyddsnivå för arbetstagare och konsumenter.
3 tips för odramatiska berättelser från jobbet
 • 28 april 2023
I dag den 28 april är det internationella arbetsmiljödagen. Bakom dagen står Internationella arbetsorganisationen, ILO, som slår fast att en säker och hälsosam arbetsmiljö är en grundläggande rättighet på arbetet. Här är tre konkreta tips på hur ni skapar en god arbetsmiljö på er arbetsplats.
Beslut om skyddsombudsstopp på pendeltågen
 • 26 april 2023
Arbetsmiljöverket häver skyddsombudsstoppet i det uppmärksammade ärendet om ensamarbete på pendeltågen i Stockholm. Det innebär att arbetet att köra tåg utan tågvärdar kan återupptas.
Fler nyheter