Fler nyheter

Zoonoser är sjukdomar som sprids mellan djur och människor

 • 18 april 2023

Zoonotiska smittor är överförbara sjukdomar som sprids mellan djur och människor. Statens veterinärmedicinska anstalt, Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna, Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket får många frågor rörande zoonotiska smittor.

Därför har vi samlat information från berörda myndigheters webbplatser, för att underlätta riskbedömning för gravida och ammande arbetstagare.

Många av de allvarligaste utbrotten av smittsamma sjukdomar i Sverige och i världen orsakas av zoonotiska smittämnen som kan spridas mellan djur och människor. Exempel är salmonellabakterier och rabiesvirus. I Sverige arbetar flera myndigheter för att förebygga och bekämpa utbrott av zoonoser.

Riskutsatta yrken för smittämnen som sprids mellan djur och människor

Det finns en risk för de som arbetar med djur, eller som på annat sätt kommer i kontakt med djur i yrket att bli exponerade för zoonoser. Exempel på sådana yrken är:

 • veterinärer,
 • personal som arbetar i djurbutiker,
 • lantbrukare,
 • personal i livsmedelsindustrin,
 • personal i slakterier,
 • intressenter som på annat sätt kommer i kontakt med djur i yrket.

Webbsidorna syftar till att:

 • Få kunskap om risker med zoonoser.
 • Få kunskap om hur man kan förebygga risker för zoonoser.
 • Öka tillgängligheten till befintliga regelverk.
 • Underlätta förståelsen för de olika regelverken.

Lättare att hitta svar från olika myndigheter på webbsidorna

Genom att ge en samlad översikt av frågor och svar inom respektive myndighet och länka till berörda myndigheters webbsidor, är det lättare att hitta information, frågor och svar.
Webbsidorna syftar till underlätta för arbetsgivare att ta del av samtliga regelverk för en samlad bedömning om risker vid hantering av djur.

Webbsidorna är stöd vid bedömning av risker

Informationen på webbsidorna från respektive myndighet kan användas som stöd vid bedömning av risker, val av lämpliga skyddsåtgärder , för att förebygga exponering för zoonoser.

Här finns webbsidorna om Zoonoser:

Zoonoser – Smitta mellan djur och människor

Zoonosrisker vid graviditet

Kontakt

Helen Karlberg telefon: 010-730 94 34

Relaterade nyheter

Unika föreskrifter underlättar arbetsmiljöarbetet
 • 4 december 2023
När föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö kom för sju år sedan satte de fokus på arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling. En ny rapport visar att det finns ett stort intresse för föreskrifterna och att de har underlättat arbetet med den organisatoriska och soci...
Fler företag ska ha kanaler för visselblåsning
 • 16 november 2023
Senast 17 december 2023 ska privata arbetsgivare med minst 50 anställda ha lanserat interna rapporteringskanaler för visselblåsning. Sådana rapporteringskanaler används för att slå larm om missförhållanden på arbetsplatsen.
Center mot arbetslivskriminalitet startar i Stockholm
 • 14 november 2023
Idag öppnar ett center mot arbetslivskriminalitet i Stockholm. Det är landets sjätte center, där Arbetsmiljöverket och åtta andra myndigheter jobbar tillsammans för att motverka brott i arbetslivet.
Montering av solceller på tak – vad gäller?
 • 24 oktober 2023
Har du koll på de arbetsmiljöregler som gäller vid montering av solceller på tak? Här går vi igenom hur du förebygger risker och vem som är ansvarig för vad.
Fler nyheter