Fler nyheter

Zoonoser är sjukdomar som sprids mellan djur och människor

 • 18 april 2023

Zoonotiska smittor är överförbara sjukdomar som sprids mellan djur och människor. Statens veterinärmedicinska anstalt, Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna, Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket får många frågor rörande zoonotiska smittor.

Därför har vi samlat information från berörda myndigheters webbplatser, för att underlätta riskbedömning för gravida och ammande arbetstagare.

Många av de allvarligaste utbrotten av smittsamma sjukdomar i Sverige och i världen orsakas av zoonotiska smittämnen som kan spridas mellan djur och människor. Exempel är salmonellabakterier och rabiesvirus. I Sverige arbetar flera myndigheter för att förebygga och bekämpa utbrott av zoonoser.

Riskutsatta yrken för smittämnen som sprids mellan djur och människor

Det finns en risk för de som arbetar med djur, eller som på annat sätt kommer i kontakt med djur i yrket att bli exponerade för zoonoser. Exempel på sådana yrken är:

 • veterinärer,
 • personal som arbetar i djurbutiker,
 • lantbrukare,
 • personal i livsmedelsindustrin,
 • personal i slakterier,
 • intressenter som på annat sätt kommer i kontakt med djur i yrket.

Webbsidorna syftar till att:

 • Få kunskap om risker med zoonoser.
 • Få kunskap om hur man kan förebygga risker för zoonoser.
 • Öka tillgängligheten till befintliga regelverk.
 • Underlätta förståelsen för de olika regelverken.

Lättare att hitta svar från olika myndigheter på webbsidorna

Genom att ge en samlad översikt av frågor och svar inom respektive myndighet och länka till berörda myndigheters webbsidor, är det lättare att hitta information, frågor och svar.
Webbsidorna syftar till underlätta för arbetsgivare att ta del av samtliga regelverk för en samlad bedömning om risker vid hantering av djur.

Webbsidorna är stöd vid bedömning av risker

Informationen på webbsidorna från respektive myndighet kan användas som stöd vid bedömning av risker, val av lämpliga skyddsåtgärder , för att förebygga exponering för zoonoser.

Här finns webbsidorna om Zoonoser:

Zoonoser – Smitta mellan djur och människor

Zoonosrisker vid graviditet

Kontakt

Helen Karlberg telefon: 010-730 94 34

Relaterade nyheter

Ingen ska dö, varken på eller av jobbet
 • 29 april 2024
Under 2023 dog 60 personer på jobbet. Dessutom beräknas cirka 3 000 personer dö i förtid varje år i sjukdomar eller skador som beror på ohälsosamma arbetsmiljöer. Hur det går att förhindra, lyfter vi i samband med den Internationella Arbetsmiljödagen.
Rapport om skyddsombud till regeringen
 • 29 april 2024
Arbetsmiljöverket har lämnat sin rapport om skyddsombud till regeringen. För att fler ska vilja och kunna engagera sig som skyddsombud behövs bland annat stöd från kollegor och arbetsgivare, tid att utföra sitt uppdrag och kunskap.
Ny vägledning om skyddsutrustning vid utbrott av zoonos
 • 19 mars 2024
Zoonoser är sjukdomar som kan spridas mellan djur och människor. Arbetsmiljöverket har tillsammans med andra myndigheter tagit fram en vägledning om vilken skyddsutrustning som ska användas när det finns risk för zoonoser.
Remiss om ackrediterad certifiering av pannoperatörer
 • 6 mars 2024
Nu har Arbetsmiljöverket skickat ut ett nytt förslag till regeländring för ackrediterad certifiering av pannoperatörer. Ändringen gäller Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:11) om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning – säker användning.
Fler nyheter