Fler nyheter

Vår tipstjänst har utvecklats och byter nu namn

  • 22 mars 2023

Vi har utvecklat vår e-tjänst Tips och arbetstagares anmälan. Samtidigt byter den även namn till Tipsa om risker i arbetsmiljön. Den nya versionen ska underlätta för dig som vill tipsa oss om risker i arbetsmiljön på din egen eller andras arbetsplats.

Bild på person som använder ett tangentbord.

Arbetsmiljöverket får årligen in cirka 17 000 tips om risker i arbetsmiljön från arbetstagare och allmänhet. Tack vare dessa kan vi agera på akuta situationer och komplettera planerade inspektionsinsatser. Tipsen ger oss också en överblick av vilka arbetsmiljöfrågor som är i fokus.

– För dig som tipsat oss tidigare om risker i arbetsmiljön på av.se är det bra att känna till att vår e-tjänst ser annorlunda ut och att den bytt namn till Tipsa om risker i arbetsmiljön. Syftet med den nya versionen är att göra det enklare att fylla i de uppgifter som behövs och förstå hur vi hanterar ditt tips, säger Carola Bergkvist, systemförvaltare för e-tjänsten på Arbetsmiljöverket.

Tänk på detta innan du tipsar

Om det finns arbetsmiljöproblem på din arbetsplats bör du i första hand kontakta din chef, ditt skyddsombud eller ett regionalt skyddsombud. De kan begära att arbetsgivaren åtgärdar problemet. Om du redan försökt den vägen och fortsatt vill tipsa om arbetsmiljöproblem på din egen eller på någon annan arbetsplats, gör du det i vår e-tjänst.

Bra att känna till när du tipsar

I den utvecklade e-tjänsten får du kryssa för om du är anställd på arbetsplatsen du tipsar om, eller inte. Det är viktigt. Om du är anställd på arbetsplatsen, det vill säga är arbetstagare, så omfattas ditt tips av sekretess. Det betyder att vi inte lämnar ut uppgifter om ditt tips om någon frågar. Sekretess gäller även om du tipsar som vårdnadshavare till ett minderårigt barn.

Om du däremot tipsar om en arbetsplats där du inte är anställd omfattas inte tipset i normala fall av sekretess, utan kan behöva lämnas ut med stöd av offentlighetsprincipen.

I e-tjänsten kan du markera vilka riskområden ditt tips avser, såsom exempelvis fall och ras eller hot och våld, innan du mer fritt beskriver vad det handlar om. Tänk på att inte ta med några person- eller kontaktuppgifter i din beskrivning.

– Genom att fylla i vilka områden ditt tips handlar om får vi en överblick över inom vilka områden vi får in många tips. Vi läser alla tips som kommer in, men vi har inte möjlighet att återkoppla till dig hur vi går vidare med just ditt tips. Vi gör alltid en bedömning om vi kan och bör gå vidare med tipset. Det innebär att vissa tips leder till kontakt eller inspektion på arbetsstället, men inte alla, säger Carola Bergkvist.

I e-tjänsten får du även fylla i var riskerna i arbetsmiljön inträffade och när i tiden. I sista steget i tjänsten ser du att ditt tips har skickats till oss, men vi skickar ingen e-postbekräftelse.

Vår tillsyn utgår ifrån arbetsmiljölagen och våra föreskrifter. Det kan vara bra att känna till att arbetsmiljölagen och våra föreskrifter inte reglerar frågor som exempelvis rör upprättelse för en enskild individ som blivit utsatt för kränkande särbehandling. Våra regler sätter istället krav på att arbetsgivaren ska arbeta förebyggande, samt ha rutiner för hur man hanterar kränkande särbehandling.

E-tjänsten Tipsa om risker i arbetsmiljön

Relaterade nyheter

Ny e-tjänst för att söka och beställa handlingar
  • 29 maj 2024
Genom vår nya e-tjänst Sök och beställ handlingar kan du snabbt och enkelt söka efter ärenden i vårt diarium och se vilka allmänna handlingar som finns kopplade till ärendet. Du kan även skicka in en begäran om att få ut allmänna handlingar på ett enkelt sätt.
Ingen ska dö, varken på eller av jobbet
  • 29 april 2024
Under 2023 dog 60 personer på jobbet. Dessutom beräknas cirka 3 000 personer dö i förtid varje år i sjukdomar eller skador som beror på ohälsosamma arbetsmiljöer. Hur det går att förhindra, lyfter vi i samband med den Internationella Arbetsmiljödagen.
Rapport om skyddsombud till regeringen
  • 29 april 2024
Arbetsmiljöverket har lämnat sin rapport om skyddsombud till regeringen. För att fler ska vilja och kunna engagera sig som skyddsombud behövs bland annat stöd från kollegor och arbetsgivare, tid att utföra sitt uppdrag och kunskap.
Ny vägledning om skyddsutrustning vid utbrott av zoonos
  • 19 mars 2024
Zoonoser är sjukdomar som kan spridas mellan djur och människor. Arbetsmiljöverket har tillsammans med andra myndigheter tagit fram en vägledning om vilken skyddsutrustning som ska användas när det finns risk för zoonoser.
Fler nyheter