Fler nyheter

Webbinarium om digitaliseringen av Arbetsmiljöverkets regler

  • 8 november 2022

Arbetsmiljöverkets utvecklingsarbete med regelförnyelse fortsätter. Målet är att göra det enklare att hitta, förstå och använda arbetsmiljöreglerna. På ett webbinarium den 10 november visar Arbetsmiljöverket hur det blir när reglerna digitaliseras.

Illustration som föreställer två personer som konverserar. Den ena ser undrande ut och den andra håller i en surfplatta med paragraftecken.

– Syftet med webbinariet är att berätta hur vi jobbar med digitalisering och vilka möjligheter det ger, både på kort och lång sikt. Vi kommer också att visa rent konkret hur föreskrifter och allmänna råd kommer att se ut på av.se och hur det kopplas till stödjande material, säger Lisa Vallgren, digitaliseringsansvarig på Arbetsmiljöverket.

Genom att lägga till det digitala formatet blir reglerna tillgängliga för fler, i fler situationer. Förutom att det blir lättare att söka bland alla föreskrifter och allmänna råd kan man till exempel skapa länksamlingar och dela med andra på arbetsplatsen. Från föreskrifterna kommer det också att finnas länkar till sidor med olika typer av stödjande material.

– Reglerna kommer att uppfylla dagens krav på tillgängliga format så att alla kan använda dem, även de som är i behov av särskilda verktyg för att kunna ta del av innehållet. Det är till exempel verktyg för att kunna navigera sig fram med hjälp av tangentbordet, få texten uppläst och förstora texten. Reglerna blir också anpassade till olika typer av enheter, såsom mobil, bärbar dator och läsplatta, det vill säga responsiv design, säger Lisa Vallgren.

Arbetet med regler i en ny struktur i slutfasen

Samtidigt med digitaliseringen av de nya reglerna fortsätter arbetet med att gå igenom och slutjustera reglerna i en ny struktur och att uppdatera det stödjande materialet så att det är klart när de nya reglerna börjar gälla.

– Just nu går vi igenom och analyserar de drygt 800 remissynpunkter vi fick in när remisstiden gick ut 1 oktober. Synpunkterna vi fått från arbetsmarknadens parter är viktig återkoppling i vårt regelarbete. Det visar på ett stort intresse och engagemang som vi vill ta vara på, säger Eva Nilsson, Arbetsmiljöverkets chefsjurist.

Enligt nuvarande tidsplan kommer reglerna bli beslutade om i september 2023 och börja gälla ett år senare.

– Ikraftträdandet är dock inte slutmålet. När reglerna i en ny struktur börjar gälla har vi en bra grund som vi kan bygga vidare på. Vi ska hela tiden fortsätta utveckla regler och stöd och ta vara på möjligheterna med digitaliseringen. Vårt mål är att vi ska ha arbetsmiljöregler som är lätta att hitta, förstå och använda för att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet, säger Eva Nilsson.

Anmälan till webbinariet

Vill du vara med på webbinariet den 10 november? Anmäl dig på kalendariesidan:

Webbinarium 10 november – Så jobbar Arbetsmiljöverket med att digitalisera regler och stöd

Relaterade nyheter

Unika föreskrifter underlättar arbetsmiljöarbetet
  • 4 december 2023
När föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö kom för sju år sedan satte de fokus på arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling. En ny rapport visar att det finns ett stort intresse för föreskrifterna och att de har underlättat arbetet med den organisatoriska och soci...
Fler företag ska ha kanaler för visselblåsning
  • 16 november 2023
Senast 17 december 2023 ska privata arbetsgivare med minst 50 anställda ha lanserat interna rapporteringskanaler för visselblåsning. Sådana rapporteringskanaler används för att slå larm om missförhållanden på arbetsplatsen.
Center mot arbetslivskriminalitet startar i Stockholm
  • 14 november 2023
Idag öppnar ett center mot arbetslivskriminalitet i Stockholm. Det är landets sjätte center, där Arbetsmiljöverket och åtta andra myndigheter jobbar tillsammans för att motverka brott i arbetslivet.
Montering av solceller på tak – vad gäller?
  • 24 oktober 2023
Har du koll på de arbetsmiljöregler som gäller vid montering av solceller på tak? Här går vi igenom hur du förebygger risker och vem som är ansvarig för vad.
Fler nyheter