Fler nyheter

Webbinarium om digitaliseringen av Arbetsmiljöverkets regler

  • 8 november 2022

Arbetsmiljöverkets utvecklingsarbete med regelförnyelse fortsätter. Målet är att göra det enklare att hitta, förstå och använda arbetsmiljöreglerna. På ett webbinarium den 10 november visar Arbetsmiljöverket hur det blir när reglerna digitaliseras.

Illustration som föreställer två personer som konverserar. Den ena ser undrande ut och den andra håller i en surfplatta med paragraftecken.

– Syftet med webbinariet är att berätta hur vi jobbar med digitalisering och vilka möjligheter det ger, både på kort och lång sikt. Vi kommer också att visa rent konkret hur föreskrifter och allmänna råd kommer att se ut på av.se och hur det kopplas till stödjande material, säger Lisa Vallgren, digitaliseringsansvarig på Arbetsmiljöverket.

Genom att lägga till det digitala formatet blir reglerna tillgängliga för fler, i fler situationer. Förutom att det blir lättare att söka bland alla föreskrifter och allmänna råd kan man till exempel skapa länksamlingar och dela med andra på arbetsplatsen. Från föreskrifterna kommer det också att finnas länkar till sidor med olika typer av stödjande material.

– Reglerna kommer att uppfylla dagens krav på tillgängliga format så att alla kan använda dem, även de som är i behov av särskilda verktyg för att kunna ta del av innehållet. Det är till exempel verktyg för att kunna navigera sig fram med hjälp av tangentbordet, få texten uppläst och förstora texten. Reglerna blir också anpassade till olika typer av enheter, såsom mobil, bärbar dator och läsplatta, det vill säga responsiv design, säger Lisa Vallgren.

Arbetet med regler i en ny struktur i slutfasen

Samtidigt med digitaliseringen av de nya reglerna fortsätter arbetet med att gå igenom och slutjustera reglerna i en ny struktur och att uppdatera det stödjande materialet så att det är klart när de nya reglerna börjar gälla.

– Just nu går vi igenom och analyserar de drygt 800 remissynpunkter vi fick in när remisstiden gick ut 1 oktober. Synpunkterna vi fått från arbetsmarknadens parter är viktig återkoppling i vårt regelarbete. Det visar på ett stort intresse och engagemang som vi vill ta vara på, säger Eva Nilsson, Arbetsmiljöverkets chefsjurist.

Enligt nuvarande tidsplan kommer reglerna bli beslutade om i september 2023 och börja gälla ett år senare.

– Ikraftträdandet är dock inte slutmålet. När reglerna i en ny struktur börjar gälla har vi en bra grund som vi kan bygga vidare på. Vi ska hela tiden fortsätta utveckla regler och stöd och ta vara på möjligheterna med digitaliseringen. Vårt mål är att vi ska ha arbetsmiljöregler som är lätta att hitta, förstå och använda för att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet, säger Eva Nilsson.

Anmälan till webbinariet

Vill du vara med på webbinariet den 10 november? Anmäl dig på kalendariesidan:

Webbinarium 10 november – Så jobbar Arbetsmiljöverket med att digitalisera regler och stöd

Relaterade nyheter

Kommunikationsinsats mot arbetslivskriminalitet startar
  • 28 november 2022
Låga priser kan ha en mörk baksida. Läs om hur människor utnyttjas och hur du kan göra skillnad. Det är några av budskapen i den kommunikationsinsats som Arbetsmiljöverket tillsammans med flera andra myndigheter lanserar i dag, den 28 november.
Allt fler arbetsmiljöbrott lagförs
  • 14 november 2022
Antalet arbetsgivare och företag som lagförs för arbetsmiljöbrott har ökat de senaste åren, visar siffror från Arbetsmiljöverket, Polisen och Åklagarmyndigheten. Ett viktigt skäl är ett fördjupat och strukturerat samarbete mellan myndigheterna sedan tre år tillbaka som har förbättrat handläggning...
Spara energi utan att försämra arbetsmiljön
  • 21 oktober 2022
I takt med att energipriserna ökar kommer rekommendationer om att se över arbetsplatsens energiförbrukning. Att sänka inomhustemperaturen med 1 grad beräknas sänka kostnaden för uppvärmning med cirka fem procent.
Sök bidrag för information och rådgivning om visselblåsning för 2023
  • 21 oktober 2022
Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt vissa ideella organisationer kan nu söka statsbidrag för att ge information och rådgivning om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, det vill säga visselblåsare.
Fler nyheter