porträttbild av kvinna
Anmälda arbetssjukdomar ökar dramatiskt
  • 13 oktober 2020
Erna Zelmin Ekenhem, generaldirektör Arbetsmiljöverket.
Arbetsmiljöverket inspekterar belastningsskador
  • 5 oktober 2020
Arbetande man blickar ut genom stort fönster
Dagsljus påverkar vår prestation och att vi mår bra på jobbet
  • 24 april 2019
Arbetsplats
En säker arbetsmiljö kräver marginaler att göra fel
  • 24 februari 2020
Byggarbetsplats med lyftkranar och byggarbetare.
Fortsatt ökning av utländsk arbetskraft, främst från Polen
  • 14 februari 2019
Myndighetskontroller bygg 2
Myndighetssamarbete mot brott i arbetslivet ger resultat
  • 30 januari 2020
RES089
Stora brister i hanteringen av belastningsskador
  • 23 oktober 2020
Stressad personal inom vård och omsorg springande i korridor
Stress vanligare orsak till arbetsrelaterad dödlighet i framtiden
  • 28 maj 2019
Byggnadsställning
Varannan utstationerad i Sverige är byggnadsarbetare
  • 15 mars 2020