Fler nyheter

Ny vägledning om skyddsutrustning vid utbrott av zoonos

  • 19 mars 2024

Zoonoser är sjukdomar som kan spridas mellan djur och människor. Arbetsmiljöverket har tillsammans med andra myndigheter tagit fram en vägledning om vilken skyddsutrustning som ska användas när det finns risk för zoonoser.

Två öronmärkta kossor tittar ut genom ett stängsel och in i kameran

Vägledningen riktar sig till alla som i sitt arbete kan komma i kontakt med konstaterat eller misstänkt smittade djur, päls, fjädrar och andra produkter från djuren eller den miljö där djuren har vistats. Den utgår från smittvägar och inte egenskaper hos enskilda smittämnen.

– Vägledningen vänder sig främst till arbetsgivare och arbetstagare som kan komma i kontakt med smittade eller misstänkt smittade djur eller den miljö där djuren har vistats, till exempel vid djurhållning, transport av djur och sanering av djurstallar. Salmonella och campylobakter är exempel på smittämnen som kan orsaka zoonotisk sjukdom, säger Jenny Persson Blom, projektledare, Arbetsmiljöverket.

Ur innehållet i vägledningen:
• Beskrivning av hur arbetsgivaren ska riskbedöma alla arbetsmoment i verksamheten och vidta åtgärder så att arbetstagare inte riskerar att bli utsatta för ohälsa eller olyckor i sitt arbete
• Val av skyddsutrustning utifrån smittämnets egenskaper och smittväg.
• Information om hantering och förvaring av skyddsutrustning.

Ladda ner vägledningen om skyddsutrustning vid utbrott av zoonos, vägledning, pdf öppnas i nytt fönster

Flera myndigheter samverkar för att hantera zoonoser

I Sverige finns det flera myndigheter som arbetar för att tidigt hantera utbrott av zoonoser och värdera riskerna. Myndigheterna samverkar med varandra för att bland annat dela information, förebygga utbrott av zoonoser och motverka smittspridning vid utbrott.

En av samverkansgrupperna är Zoonosrådet. Där ingår följande aktörer:
• Arbetsmiljöverket
• Folkhälsomyndigheten
• Jordbruksverket
• Statens veterinärmedicinska anstalt
• Länsstyrelserna
• Livsmedelsverket
• Försvarsinspektören för hälsa och miljö
• Smittskyddsläkarföreningen
• Sveriges Kommuner och Regioner

Zoonosrådet tar fram långsiktiga strategier för hur myndigheter och andra berörda aktörer ska arbeta med zoonoser i Sverige. Vägledningen har tagits fram genom samverkan mellan medlemmarna i Zoonosrådet.

Relaterade nyheter

Arbetsmiljöverket handlägger händelser på Northvolt
  • 12 juli 2024
Några tragiska händelser har nyligen drabbat personer som arbetade på batterifabriken Northvolt. De utreds av flera olika myndigheter. Situationen väcker många frågor även till Arbetsmiljöverket.
Håkan Olsson blir särskild utredare för regeringens arbetsmiljöstrategi
  • 5 juni 2024
Regeringen har utsett Arbetsmiljöverkets Håkan Olsson till särskild utredare med uppdrag att ta fram ett förslag till ny arbetsmiljöstrategi. Det meddelade jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg på en pressträff i dag.
Ny e-tjänst för att söka och beställa handlingar
  • 29 maj 2024
Genom vår nya e-tjänst Sök och beställ handlingar kan du snabbt och enkelt söka efter ärenden i vårt diarium och se vilka allmänna handlingar som finns kopplade till ärendet. Du kan även skicka in en begäran om att få ut allmänna handlingar på ett enkelt sätt.
Ingen ska dö, varken på eller av jobbet
  • 29 april 2024
Under 2023 dog 60 personer på jobbet. Dessutom beräknas cirka 3 000 personer dö i förtid varje år i sjukdomar eller skador som beror på ohälsosamma arbetsmiljöer. Hur det går att förhindra, lyfter vi i samband med den Internationella Arbetsmiljödagen.
Fler nyheter