Fler nyheter

Ny vägledning om skyddsutrustning vid utbrott av zoonos

  • 19 mars 2024

Zoonoser är sjukdomar som kan spridas mellan djur och människor. Arbetsmiljöverket har tillsammans med andra myndigheter tagit fram en vägledning om vilken skyddsutrustning som ska användas när det finns risk för zoonoser.

Två öronmärkta kossor tittar ut genom ett stängsel och in i kameran

Vägledningen riktar sig till alla som i sitt arbete kan komma i kontakt med konstaterat eller misstänkt smittade djur, päls, fjädrar och andra produkter från djuren eller den miljö där djuren har vistats. Den utgår från smittvägar och inte egenskaper hos enskilda smittämnen.

– Vägledningen vänder sig främst till arbetsgivare och arbetstagare som kan komma i kontakt med smittade eller misstänkt smittade djur eller den miljö där djuren har vistats, till exempel vid djurhållning, transport av djur och sanering av djurstallar. Salmonella och campylobakter är exempel på smittämnen som kan orsaka zoonotisk sjukdom, säger Jenny Persson Blom, projektledare, Arbetsmiljöverket.

Ur innehållet i vägledningen:
• Beskrivning av hur arbetsgivaren ska riskbedöma alla arbetsmoment i verksamheten och vidta åtgärder så att arbetstagare inte riskerar att bli utsatta för ohälsa eller olyckor i sitt arbete
• Val av skyddsutrustning utifrån smittämnets egenskaper och smittväg.
• Information om hantering och förvaring av skyddsutrustning.

Ladda ner vägledningen om skyddsutrustning vid utbrott av zoonos, vägledning, pdf öppnas i nytt fönster

Flera myndigheter samverkar för att hantera zoonoser

I Sverige finns det flera myndigheter som arbetar för att tidigt hantera utbrott av zoonoser och värdera riskerna. Myndigheterna samverkar med varandra för att bland annat dela information, förebygga utbrott av zoonoser och motverka smitt¬spridning vid utbrott.

En av samverkansgrupperna är Zoonosrådet. Där ingår följande aktörer:
• Arbetsmiljöverket
• Folkhälsomyndigheten
• Jordbruksverket
• Statens veterinärmedicinska anstalt
• Länsstyrelserna
• Livsmedelsverket
• Försvarsinspektören för hälsa och miljö
• Smittskyddsläkarföreningen
• Sveriges Kommuner och Regioner

Zoonosrådet tar fram långsiktiga strategier för hur myndigheter och andra berörda aktörer ska arbeta med zoonoser i Sverige. Vägledningen har tagits fram genom samverkan mellan medlemmarna i Zoonosrådet.

Relaterade nyheter

Remiss om ackrediterad certifiering av pannoperatörer
  • 6 mars 2024
Nu har Arbetsmiljöverket skickat ut ett nytt förslag till regeländring för ackrediterad certifiering av pannoperatörer. Ändringen gäller Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:11) om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning – säker användning.
Arbetsmiljöverkets årsredovisning 2023
  • 22 februari 2024
2023 var ett mörkt år på svensk arbetsmarknad. Antalet arbetsorsakade besvär och dödsfall visar att en god arbetsmiljö inte prioriteras tillräckligt högt. Det framgår av Arbetsmiljöverkets årsredovisning.
Återkallad remiss om certifierad ackreditering av pannoperatörer
  • 8 februari 2024
Arbetsmiljöverket remitterade den 19 december 2023 ett förslag till regeländring för ackrediterad certifiering av pannoperatörer.
Lars Lööw blir ny generaldirektör för Arbetsmiljöverket
  • 19 januari 2024
Regeringen har utsett Lars Lööw till generaldirektör för Arbetsmiljöverket. Han tillträder den 1 mars 2024.
Fler nyheter