Tillbaka till Arbetsskade- och arbetsmiljöstatistik

Arbetsmiljön 2019

Arbetsmiljöundersökningen 2019 har genomförts av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Arbetsmiljöverket. SCB har sedan 1989 vartannat år gjort undersökningar om arbetsförhållanden inom svenskt arbetsliv.

Dataunderlag som Excelfiler

Vill du ha diagram och tabeller som Excelfiler, kontakta vår enhet för Statistik och analys. Via mejlen nedan kan du även få en presentation i Powerpoint av rapporten. 

E-post till enheten för Statistik och analys

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2023-07-12