Byggarbetsplats med lyftkranar och byggarbetare.
Fortsatt ökning av utländsk arbetskraft, främst från Polen
  • 14 februari 2019
Lastbil och däck
Däckbytare i riskzonen under högsäsong
  • 1 april 2019
Röd kompressor
Mer krävs för att förebygga explosionsrisker på arbetsplatserna
  • 10 april 2019
Arbetande man blickar ut genom stort fönster
Dagsljus påverkar vår prestation och att vi mår bra på jobbet
  • 24 april 2019
Stressad personal inom vård och omsorg springande i korridor
Stress vanligare orsak till arbetsrelaterad dödlighet i framtiden
  • 28 maj 2019
Gipsad arm
Fler unga män anmäler arbetsolyckor med sjukfrånvaro
  • 29 maj 2019
Två inspektörer från Arbetsmiljöverket och Skatteverket på myndighetsgemensamma kontroller inom byggverksamhet
Åtta myndigheter tar krafttag mot brott i byggsektorn
  • 1 oktober 2019
Bild på utlämningsställe för e-handel.
Kontroller av e-handeln inför Black Friday och jul
  • 26 november 2019
Myndighetskontroller bygg 2
Myndighetssamarbete mot brott i arbetslivet ger resultat
  • 30 januari 2020
lagerhyllor med paket
Fler kontroller av arbetsmiljön i e-handeln
  • 5 februari 2020