Utstationering

Sök pågående utstationering

Databasen innehåller de uppgifter som företag som utstationerar har anmält till Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket ansvarar inte för att uppgifterna är korrekta.

Sökning

Du kan söka på flera branscher och/eller kommuner genom att hålla inne Ctrl (PC) eller Cmd (Mac) och klicka på alternativen.

Olämpligt innehåll

Anmäl olämpligt innehåll till arbetsmiljoverket@av.se.

Resultat per sida: