Tillbaka till Arbetsskade- och arbetsmiljöstatistik

Arbetsmiljön 2021

Arbetsmiljöundersökningen 2021 har genomförts av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Arbetsmiljöverket. SCB har sedan 1989 vartannat år gjort undersökningar om arbetsförhållanden inom svenskt arbetsliv.

Delar av innehållet i rapporten samt tabell 1.3 i tabellbilagan har reviderats med anledning av ett kategoriseringsfel i inkomstvariabeln.

Dataunderlag som Excelfiler

Vill du ha diagram och tabeller som Excelfiler, kontakta vår enhet för Statistik och analys. Via mejlen nedan kan du även få en presentation i Powerpoint av rapporten. 

E-post till enheten för Statistik och analys

Senast uppdaterad 2023-07-13