Tillbaka till Arbetsskade- och arbetsmiljöstatistik

Arbetsmiljön 2017

Arbetsmiljöundersökningen 2017 har genomförts av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Arbetsmiljöverket. SCB har sedan 1989 vartannat år gjort undersökningar om arbetsförhållanden inom svenskt arbetsliv.

Arbetsmiljön 2017

Arbetsmiljön 2017 (RAP 2018:2), pdf, öppnas i nytt fönster

Tabellbilaga - Arbetsmiljön 2017

Tabellbilaga - Arbetsmiljön 2017 (RAP 2018:2), pdf, öppnas i nytt fönster

Presentation av rapporten Arbetsmiljön 2017

Presentation: Arbetsmiljön 2017, pdf, öppnas i nytt fönster

Underlag till rapporterna Arbetsorsakade besvär finns här:

Statistikdatabasen

Statistikdatabasen, SCB:s hemsida, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2023-07-06