Tillbaka till Arbetsmiljöverkets officiella arbetsskadestatistik

Arbetsmiljön 2017

Arbetsmiljöundersökningen 2017 har genomförts av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Arbetsmiljöverket. SCB har sedan 1989 vartannat år gjort undersökningar om arbetsförhållanden inom svenskt arbetsliv.

Arbetsmiljön 2017

Arbetsmiljön 2017 (RAP 2018:2), pdf, öppnas i nytt fönster

Tabellbilaga - Arbetsmiljön 2017

Tabellbilaga - Arbetsmiljön 2017 (RAP 2018:2), pdf, öppnas i nytt fönster

Kvalitetsdeklaration

Kvalitetsdeklaration, Arbetsmiljön 2017, pdf, öppnas i nytt fönster

Presentation av rapporten Arbetsmiljön 2017

Presentation: Arbetsmiljön 2017, pdf, öppnas i nytt fönster

Statistikdatabasen

Arbetsmiljöundersökningen finns i Sveriges statistika databaser. Ett utmäkt verktyg för dig som arbetar med eller är intresserad av arbetsmiljöfrågor att vida och vända på undersökningens resultat.

Statistikdatabasen, SCBs hemsida, öppnas i nytt fönster

Några röster om rapporten

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2018-10-22