Byggarbetsplats med lyftkranar och byggarbetare.
Fortsatt ökning av utländsk arbetskraft, främst från Polen
 • 14 februari 2019
Röd kompressor
Mer krävs för att förebygga explosionsrisker på arbetsplatserna
 • 10 april 2019
Arbetande man blickar ut genom stort fönster
Dagsljus påverkar vår prestation och att vi mår bra på jobbet
 • 24 april 2019
Stressad personal inom vård och omsorg springande i korridor
Stress vanligare orsak till arbetsrelaterad dödlighet i framtiden
 • 28 maj 2019
Gipsad arm
Fler unga män anmäler arbetsolyckor med sjukfrånvaro
 • 29 maj 2019
Skylt - Hälsofarliga ämnen
Riktade inspektioner mot kemiska risker i arbetet
 • 30 september 2019
Två inspektörer från Arbetsmiljöverket och Skatteverket på myndighetsgemensamma kontroller inom byggverksamhet
Åtta myndigheter tar krafttag mot brott i byggsektorn
 • 1 oktober 2019
Många ungdomar jobbar som kassapersonal. Det är viktigt med en bra introduktion, för att förebygga belastningsskador.
Arbetsmiljön för kassapersonal och målare inspekteras
 • 21 januari 2020
Myndighetskontroller bygg 2
Myndighetssamarbete mot brott i arbetslivet ger resultat
 • 30 januari 2020
Åtta myndigheter samarbetar mot brott i arbetslivet.
Farlig arbetsmiljö och illegal arbetskraft i flera branscher
 • 12 februari 2020