Broschyrer

Alla broschyrer finns att ladda ner som pdf. Leveranstid när du beställer broschyrer är cirka fem dagar.

Bild på en samling broschyrer

Broschyrerna baserar sig oftast på våra föreskrifter. Med hjälp av illustrationer och korta förklarande texter reder vi ut vad som gäller. Här finns också exempel på alternativa sätt att lösa problem. Broschyrerna är kostnadsfria vid mindre upplagor, vid större upplagor debiteras portokostnaden.

 

Broschyrerna listade i nummerordning

Samtliga broschyrer

Akta händerna - välj rätt skyddshandskar mot kemikalier (ADI 549), broschyr Anmäl arbetsskador! - Lättläst (ADI 682), broschyr Anmäl din arbetsskada (ADI 161), broschyr Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön (ADI 379), broschyr Använd skydden vid snickerimaskiner och byggsågar (ADI 459), broschyr Arbeta säkert med djur (ADI 629), broschyr Arbete i kassa (ADI 566), broschyr Arbete i skogsbruk - kortversion (ADI 674), broschyr Arbete i skogsbruk (ADI 664), broschyr Arbete med truck (ADI 620), broschyr Arbetsmiljöansvaret för arbetsgivare som hyr ut och hyr in arbetstagare (ADI 706), informationsblad Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen (ADI 617), broschyr Arbetsmiljöarbete - lättläst (ADI 681), broschyr Arbetsmiljöfrågor för förtroendevalda inom kyrkan (ADI 572), broschyr Arbetsmiljön i skolan (ADI 565), broschyr Arbetsmiljöproblem? - Gör så här! (ADI 576), broschyr Att köpa maskiner (ADI 523), broschyr Att ställa krav på arbetsmiljö vid upphandling, broschyr Att välja personlig skyddsutrustning (ADI 489), broschyr Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här (ADI 606), broschyr Bedöm risker vid manuell hantering - lyfta och bära, KIM 1, (ADI 627), broschyr Bedöm risker vid manuell hantering - skjuta och dra, KIM 2, (ADI 668), broschyr Belasta rätt - arbeta ergonomiskt smartare i byggbranschen (ADI 616), broschyr Belasta rätt - repetitivt arbete ska minska (ADI 669), broschyr Belasta rätt - så undviker du skador (ADI 447), broschyr Belasta rätt vid bildskärmen och i den digitala arbetsmiljön (ADI 524), broschyr Belasta rätt vid personförflyttning (ADI 581), broschyr Bort med bullret - en bra ljudmiljö lönar sig (ADI 598), broschyr Bort med bullret i skolan (affisch) (ADI 608), broschyr Bra arbetsmiljö för frisörer (ADI 456), broschyr Bra arbetsmiljö på din restaurang (ADI 611), broschyr Bra arbetsmiljö på väg (ADI 578), broschyr Broschyrer Buller och hörselskydd (ADI 344), broschyr Byggnadsställningar (ADI 512), broschyr CE-märkning av personlig skyddsutrustning (ADI 469), broschyr Checklista - Bra arbetsmiljö på väg (ADI 597), broschyr Ditt grundskydd mot växtskyddsmedel - affisch (ADI 642), informationsblad Ditt grundskydd mot växtskyddsmedel - dekal (ADI 641), broschyr Ditt grundskydd mot växtskyddsmedel (ADI 643), broschyr Du har ansvar för arbetsmiljön - Lättläst (ADI 680), broschyr Eksem och hudallergi av jobbet? (ADI 418), broschyr En säkrare arbetsdag för dig som är bemanningsanställd (ADI 710), broschyr Ensamarbete (ADI 252), broschyr Farlig axel (ADI 278), broschyr Förebygg arbetsrelaterad stress (ADI 688), broschyr Förebygg olyckor och ohälsa - säkerhetskultur och systematiskt arbetsmiljöarbete (ADI 705), broschyr Företagshälsovården behövs för jobbet (ADI 543), broschyr Första hjälpen och krisstöd (ADI 534), broschyr Guide för en bättre arbetsmiljö (ADI 683), broschyr Gör rätt redan i planeringen och projekteringen (ADI 709), broschyr Hantera arbetsbelastning - med hjälp av systematiskt arbetsmiljöarbete (ADI 701), broschyr Hot och våld inom detaljhandel - utredning med handlingsplan (ADI 650), broschyr Hot och våld inom vården (ADI 609), broschyr Hur kan arbetsmiljön bli bättre för både kvinnor och män? (ADI 685), broschyr Information om sanktionsavgifter (ADI 687), broschyr Information om utstationering (ADI 712), broschyr Information till utländska bärplockare (ADI 653), broschyr Jobba rätt med epoxi (ADI 150), broschyr Kartlägg riskerna för hot och våld i arbetsmiljön (ADI 553), broschyr Kemiska risker i arbetsmiljön (ADI 296), broschyr Krav på dokumenterade kunskaper om motorsågar (ADI 689), broschyr Kreosot i stolpen? - Om skydd vid arbete i stolpar (ADI 352), broschyr Kunskap - vägen till ett hållbart arbetsliv (ADI 656), broschyr Kvartsdamm kan orsaka silikos (ADI 244), informationsblad Minimikrav för upparbetning av stormfälld skog (ADI 584), broschyr Minska vibrationerna i jobbet - det lönar sig för både arbetsgivare och arbetstagare (ADI 633), broschyr Mjöl och mjöldamm (ADI 545), broschyr Motverka och förebygg sexuella trakasserier på din arbetsplats (ADI 713), broschyr Personalutrymmen för elever (ADI 521), broschyr Planera, projektera och samordna för en bra arbetsmiljö - checklista om arbetsmiljöansvar Radiovågor, strålning, Rakel och hälsan (ADI 673), broschyr Rapportera tillbuden (ADI 306), broschyr Rapportera tillbuden, anteckningsblock (ADI 307), broschyr Riskbedömning inför ändringar i verksamheten (ADI 575), broschyr Safer Building - fickfolder (ADI 659), broschyr Samordningsansvaret för arbetsmiljön (ADI 203), broschyr Skapa en bra arbetsmiljö vid omvårdnadsarbete i boendemiljö (ADI 589), broschyr Skydda dig mot fallrisker (ADI 698), broschyr Skyddsombud (ADI 314), broschyr Skyddsombud och samarbete för en bra arbetsmiljö - Lättläst (ADI 559), broschyr Sluten kontanthantering – en vägledning från Arbetsmiljöverket (ADI 695), broschyr Socialsekreterares organisatoriska och sociala arbetsmiljö, informationsblad Stegar - råd för steganvändning (ADI 511), broschyr Strålning från mobiltelesystem (ADI 557), broschyr Så får barn och ungdomar arbeta (ADI 43), broschyr Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor (ADI 563), broschyr Säkra maskiner – om regler för maskiner (ADI 438), broschyr Säkra maskiner och redskap på utställningar och mässor (ADI 264), broschyr Säkra maskinlinjer och CE-märkning (ADI 670), broschyr Säkrare arbete med lantbruksmaskiner (ADI 531), broschyr Säkrare bygg- och anläggningsarbete (ADI 539), broschyr Säkrare snöskottning från tak (ADI 660), broschyr Säkrare traktorkörning (ADI 518), broschyr Tillgänglig arbetsmiljö (ADI 691), broschyr Tips för en bra arbetsmiljö i skolan (ADI 679), broschyr Trafiksäkerhet – en arbetsmiljöfråga (ADI 625), broschyr Trespråkig fickfolder: säkrare snöskottning från tak, (ADI 661), broschyr Trämögel (ADI 573), broschyr Undvik det farliga dammet i lantbruket (ADI 460), broschyr Utred och dra lärdom av olyckor och nästan-olyckor (ADI 618), broschyr Utrymme för vård och omsorgsarbete 0,8 meter (ADI 678), broschyr Utrymning (ADI 258), broschyr Vad gör du om du kommer i kontakt med blod? (ADI 408), broschyr Varumottag, lager och distribution (ADI 514), broschyr Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? (ADI 631), broschyr Verktyg för ditt systematiska arbetsmiljöarbete (ADI 700), broschyr Vi inspekterar första linjens chefer inom vård och omsorg (ADI 692), broschyr Vid plantering av besprutade plantor och vid besprutning efter plantering (ADI 590), broschyr Våld och hot i arbetsmiljön (ADI 624), broschyr Våld och hot inom omsorg och skola (ADI 522), broschyr Våld och hot inom omsorg och skola (checklista) (ADI 525), broschyr Vägledning om arbetsmiljöutmaningar i ett gränslöst arbetsliv (ADI 711), broschyr Växter och bekämpningsmedel (ADI 520), broschyr Yrkesförare – Bra arbetsmiljö på väg! (ADI 613), broschyr Åkerier – Bra arbetsmiljö på väg! (ADI614), broschyr

Senast uppdaterad 2023-07-11