Fler pressmeddelanden

Vart fjärde företag saknar rutiner mot risker med digitalt arbete

Arbetsmiljöverket har granskat nära 1 500 arbetsplatsers förebyggande arbetsmiljöarbete mot risker med digitala arbetssätt. Av de granskade arbetsplatserna hade drygt 23 procent brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Nu får de krav på att åtgärda bristerna och ta fram rutiner för att undersöka och bedöma risker i arbetet. Det visar resultat från inspektioner i samband med en EU-gemensam insats.

En gråhårig man fotad bakifrån som sitter böjd över ett tangentbord och håller händerna i nacken.
Risken för teknikstress, överbelastning och utmattning av hjärnan ökar hos anställda som ägnar en stor del av sin arbetstid åt digitala system, eller har flera verktyg att hantera samtidigt.

-    Generellt verkar de företag vi kontaktat veta att de behöver ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete och rutiner för att undersöka och bedöma risker i arbetsmiljön. Det är en förutsättning för att hantera risker med till exempel distansarbete, hybridarbete eller aktivitetsbaserat arbete och hur det påverkar arbetstagarna i längden, säger Malin Cato, som leder inspektionsinsatsen på Arbetsmiljöverket.

Den digitala tekniken har förändrat vårt samhälle och vår vardag i grunden. Allt går mycket snabbare än tidigare. För arbetstagare och arbetsgivare på många arbetsplatser och inom alla sektorer erbjuder den digitala tekniken nya möjligheter, men den medför också nya utmaningar och risker när det gäller hälsa. 

Risken för teknikstress behöver förebyggas

-    För anställda, som ägnar en stor del av sin arbetstid åt digitala system, eller har flera verktyg att hantera samtidigt, kan risken för teknikstress, överbelastning och utmattning av hjärnan öka. Det är arbetsgivarnas ansvar att ta med riskerna i sitt förebyggande arbetsmiljöarbete, säger Malin Cato.

Under årets EU-kampanj, fokuserar Arbetsmiljöverket på att inspektera och informera om den digitala arbetsmiljön, ett relativt nytt område för myndigheten. Den ökande användningen av digitala verktyg och arbetssätt har skapat både nya möjligheter och risker för arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket har under perioden 25 september till och med 10 oktober utfört digitala inspektioner hos nära 1 500 arbetsgivare för att kontrollera hur de identifierar och hanterar risker i arbetsmiljön.

De granskade arbetsplatserna finns inom: reklambyråer, förlag, banker, försäkringsbolag, dataföretag och administrationen inom utbildning och vägtransporter.

Fokus på risker i den digitala arbetsmiljön

-    Vår framtid är allt mer inriktad på den digitala verkligheten, och digitaliseringen bedöms vara den starkaste förändringsfaktorn fram till 2025. Det öppnar upp nya möjligheter att organisera arbetet, men det finns också betydande risker som måste hanteras. Våra inspektioner har bidragit till att sätta ljus på den digitala arbetsmiljön och fått en del företag som inte redan undersöker och riskbedömer digitala arbetssätt att påbörja sitt arbete, säger Malin Cato.

Arbetsmiljöverket uppmanar arbetsgivare att i sina undersökningar och riskbedömningar inkludera den digitala arbetsmiljön för att förebygga ohälsa bland sina medarbetare.

Resultaten av Arbetsmiljöverkets genomförda inspektioner kommer att presenteras vid ett webbinarium den 27 oktober.

Arrangörer av webbinariet är det svenska arbetsmiljönätverket där representanter från Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Arbetsmiljöverket och arbetsmarknadens parter ingår. 

För ytterligare information kontakta:
Malin Cato, projektledare för Arbetsmiljöverkets inspektionsinsats inom EU-kampanjen, telefon 010-730 9412.
Sonya Aho, Arbetsmiljöverkets presstjänst 010-730 98 04

Vad kan du som arbetsgivare i en digital verklighet göra?

•    Öppna upp för en dialog kring hur de digitala systemen påverkar arbetet. 
•    Fyll på din egen kunskap om hur man förebygger stress, skapar en social gemenskap och hur era IT-system fungerar.
•    Sätt tydliga och rimliga gränser för arbetet och låt behoven styra införandet av nya arbetsmetoder och system. 
•    Samverka med dina anställda för en bra arbetsmiljö.

Fakta om EU-kampanjen

Under åren 2023–2025 genomförs EU-kampanjen ”Friska arbetsplatser i ett digitalt arbetsliv”. Arbetsmiljöbyrån EU-Osha vill öka kunskapen om arbetsmiljörelaterade risker i samband med digital teknik och arbetssätt och hur det förebyggande arbetet ska bedrivas för ett säkert och hälsosamt arbetsliv i alla medlemsländerna. I Sverige är temat 2023 digitala arbetssätt och Arbetsmiljöverkets inspektionsinsats har bidragit till att arbetsgivare uppmärksammas på hur nya och etablerade digitala arbetssätt, till exempel distansarbete, påverkar arbetsmiljön och belastar hjärnan. Det är viktigt att även hjärnan får återhämtning och vila. Det gäller att organisera arbetet så att det blir bra för många och anpassa tekniken efter människans förutsättningar. Nära 11 000 arbetsgivare har fått brev om inspektionsinsatsen. Av dem har nära 1 500 arbetsplatser inspekterats. 

Se även stöd för att förebygga risker med digitala arbetssätt hos EU-OSHA, Mynak, Prevent och Sunt arbetsliv:

Relaterade pressmeddelanden

Vanligaste orsaken till arbetsplatsolyckor inspekteras
  • 22 april 2024
  • Pressmeddelande

Att halka eller snubbla är den vanligaste orsaken till alla anmälda arbetsplatsolyckor med sjukfrånvaro. Arbetsmiljöverket ska nu kontrollera hur arbetsgivare arbetar med att förebygga riskerna för att halka och snubbla på arbetsplatsen. Inspektionsinsatsen inleds 2 maj och genomförs i hela la...

Förbud mot montering av solceller utan korrekt fallskydd
  • 17 april 2024
  • Pressmeddelande
  • ...

Fall från höjd är den vanligaste olycksrisken vid solcellsmontage på tak. I takt med ökad efterfrågan på solceller är det vanligt att utföra monteringsarbete, men utan korrekt fallskydd. Arbetsmiljöverket förbjuder nu Sesol AB att utföra byggnads- och anläggningsarbeten med fallrisker på två m...

Olycksdrabbat arbete med truckar ska inspekteras
  • 13 mars 2024
  • Pressmeddelande

Varje år anmäls över 1 000 skador som leder till sjukfrånvaro för truckförare. Arbetsmiljöverket inleder nu en riksomfattande inspektionsinsats mot risker i arbetet med truckar. Totalt gör vi 2 500 inspektioner varav hälften kommer att vara oanmälda.

Fler utstationerade arbetare 2023
  • 5 mars 2024
  • Pressmeddelande

Antalet utstationerade personer i Sverige fortsätter att öka. Över 74 000 anställda som skickades till Sverige för att arbeta anmäldes till Arbetsmiljöverkets register förra året. Två tredjedelar av dem jobbade inom bygg- eller tillverkningsindustrin.

Fler nyheter och pressmeddelanden