Skyddshandskar äldreomsorg
Skyddsutrustning med tillfälliga tillstånd får användas hela 2021
  • 19 november 2020
Tre ögonskydd på rad
Personlig skyddsutrustning ska vara testad och säker
  • 29 maj 2020
Stressad personal inom vård och omsorg springande i korridor
Stress vanligare orsak till arbetsrelaterad dödlighet i framtiden
  • 28 maj 2019
Stress och press vanligare i kvinnodominerade yrken, till exempel inom vård och omsorg
Stress och press vanligare i kvinnodominerade yrken
  • 25 november 2020
Socialsekreterare i samtal med en kvinna
Bättre arbetsmiljö för socialsekreterare efter inspektioner
  • 25 september 2019
Skyddsutrustning mot coronavirus
Arbetsmiljöverket granskar skyddsutrustning i vård och äldreomsorg
  • 10 juni 2020
Arbetande man blickar ut genom stort fönster
Dagsljus påverkar vår prestation och att vi mår bra på jobbet
  • 24 april 2019
Bild på två unga kvinnor som arbetar på ett kafé.
Stor okunskap om farorna på jobbet
  • 30 december 2019
Allt fler anmäler att de blir sjuka av sina jobb.
Fler kvinnor anmäler att de blir sjuka av jobbet
  • 27 maj 2020
Ett par händer som skruvar
Fler arbetstagare omfattas av krav på medicinska kontroller
  • 1 november 2019