Fler nyheter

Nya krav på läkarundersökningar för tjänstbarhetsintyg

  • 21 september 2023

Den 1 januari 2024 börjar nya krav gälla för vissa medicinska kontroller i arbetslivet. De nya kraven rör dig som utfärdar tjänstbarhetsintyg för två typer av arbeten: klättring med stor nivåskillnad samt rök- och kemdykning.

För att få utföra vissa arbeten krävs att arbetstagaren har ett så kallat tjänstbarhetsintyg som visar att hen har förutsättningar att klara av den ökade risk för ohälsa och skada som deras arbete innebär. Det är en läkare med särskild kompetens som efter en undersökning bedömer om arbetstagarens hälsa är tillräckligt god och utfärdar intyget.

De nya undersökningarna ska ge säkrare hälsobedömningar

I stället för det nuvarande kravet på att läkarundersökningen ska omfatta arbetsprov med EKG-registrering krävs från och med 1 januari 2024 följande undersökningar:

  • EKG-registrering i vila.
  • Bestämning av blodfetter.
  • Kardiovaskulär riskbedömning. För arbetstagare över 40 år ska ett vedertaget riskskattningsverktyg användas som en del i bedömningen.
  • Tilläggsundersökning för individer med förhöjd kardiovaskulär risk.

Syftet med de nya kraven är att du som läkare ska kunna göra en säkrare bedömning av arbetstagarens hjärta och kärl.

Läkare kan besluta om ytterligare undersökningar

Utöver de nya kraven på undersökningar ska du som läkare fortfarande besluta om ytterligare undersökningar som du bedömer behövs för din bedömning för tjänstbarhetsintyg. Det kan till exempel vara för att kunna värdera en arbetstagares kondition och fysiska arbetsförmåga. Du kan alltså fortfarande besluta att genomföra arbetsprov (med eller utan EKG-registrering), även om det inte längre blir obligatoriskt.

Läs mer om de nya kraven i våra regler:

Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3), föreskrifter

Kardiovaskulär riskbedömning av rök- och kemdykare vid medicinsk kontroll med bedömning för tjänstbarhetsintyg (RAP 2022:2), pdf, öppnas i nytt fönster

Relaterade nyheter

Unika föreskrifter underlättar arbetsmiljöarbetet
  • 4 december 2023
När föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö kom för sju år sedan satte de fokus på arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling. En ny rapport visar att det finns ett stort intresse för föreskrifterna och att de har underlättat arbetet med den organisatoriska och soci...
Fler företag ska ha kanaler för visselblåsning
  • 16 november 2023
Senast 17 december 2023 ska privata arbetsgivare med minst 50 anställda ha lanserat interna rapporteringskanaler för visselblåsning. Sådana rapporteringskanaler används för att slå larm om missförhållanden på arbetsplatsen.
Center mot arbetslivskriminalitet startar i Stockholm
  • 14 november 2023
Idag öppnar ett center mot arbetslivskriminalitet i Stockholm. Det är landets sjätte center, där Arbetsmiljöverket och åtta andra myndigheter jobbar tillsammans för att motverka brott i arbetslivet.
Montering av solceller på tak – vad gäller?
  • 24 oktober 2023
Har du koll på de arbetsmiljöregler som gäller vid montering av solceller på tak? Här går vi igenom hur du förebygger risker och vem som är ansvarig för vad.
Fler nyheter