Byggarbetsplats med lyftkranar och byggarbetare.
Fortsatt ökning av utländsk arbetskraft, främst från Polen
  • 14 februari 2019
Röd kompressor
Mer krävs för att förebygga explosionsrisker på arbetsplatserna
  • 10 april 2019
Arbetande man blickar ut genom stort fönster
Dagsljus påverkar vår prestation och att vi mår bra på jobbet
  • 24 april 2019
Stressad personal inom vård och omsorg springande i korridor
Stress vanligare orsak till arbetsrelaterad dödlighet i framtiden
  • 28 maj 2019
Skylt - Hälsofarliga ämnen
Riktade inspektioner mot kemiska risker i arbetet
  • 30 september 2019
Ett par händer som skruvar
Fler arbetstagare omfattas av krav på medicinska kontroller
  • 1 november 2019
Brister i arbetsmiljön hos många kemi- och processintensiva företag.
Stora brister i arbetsmiljön på tunga industrier
  • 4 december 2019
Myndighetskontroller bygg 2
Myndighetssamarbete mot brott i arbetslivet ger resultat
  • 30 januari 2020
Arbetsplats
En säker arbetsmiljö kräver marginaler att göra fel
  • 24 februari 2020
Byggnadsställning
Varannan utstationerad i Sverige är byggnadsarbetare
  • 15 mars 2020