Fler nyheter

Remiss om ackrediterad certifiering av pannoperatörer

  • 6 mars 2024

Nu har Arbetsmiljöverket skickat ut ett nytt förslag till regeländring för ackrediterad certifiering av pannoperatörer. Ändringen gäller Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:11) om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning – säker användning.

Remisshandlingarna – ändringsföreskriften och en konsekvensutredning – kommer att publiceras på av.se så snart de har tillgänglighetsanpassats för webben.

Remisser – pågående föreskriftsarbete, av.se

Eventuella synpunkter ska ha kommit till Arbetsmiljöverket senast 31 maj 2024. Synpunkterna skickas till arbetsmiljoverket@av.se

Kontaktperson på Arbetsmiljöverket är Niclas Nyberg, tillförordnad enhetschef på avdelningen för regler, marknadskontroll och internationella frågor.

Se tidigare nyhet om remissen om ändringsföreskrifterna:

Återkallad remiss om certifierad ackreditering av pannoperatörer

Relaterade nyheter

Ny vägledning om skyddsutrustning vid utbrott av zoonos
  • 19 mars 2024
Zoonoser är sjukdomar som kan spridas mellan djur och människor. Arbetsmiljöverket har tillsammans med andra myndigheter tagit fram en vägledning om vilken skyddsutrustning som ska användas när det finns risk för zoonoser.
Arbetsmiljöverkets årsredovisning 2023
  • 22 februari 2024
2023 var ett mörkt år på svensk arbetsmarknad. Antalet arbetsorsakade besvär och dödsfall visar att en god arbetsmiljö inte prioriteras tillräckligt högt. Det framgår av Arbetsmiljöverkets årsredovisning.
Återkallad remiss om certifierad ackreditering av pannoperatörer
  • 8 februari 2024
Arbetsmiljöverket remitterade den 19 december 2023 ett förslag till regeländring för ackrediterad certifiering av pannoperatörer.
Lars Lööw blir ny generaldirektör för Arbetsmiljöverket
  • 19 januari 2024
Regeringen har utsett Lars Lööw till generaldirektör för Arbetsmiljöverket. Han tillträder den 1 mars 2024.
Fler nyheter