Föreskrifter (AFS)

Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) består av föreskrifter. De är försedda med ett årtal och ett nummer, till exempel AFS 2006:4.

Föreskrifter finns i tryck och som pdf:er

Alla föreskrifter finns i tryckt version och som pdf:er. Om den tryckta versionen på någon punkt skiljer sig från pdf:en är det den tryckta versionen som gäller.

Regelstruktur

För att underlätta för dig som arbetsgivare eller tillverkare, importör, distributör och leverantör har vi gjort en struktur över vilka regler du måste följa indelade i olika områden. 

Regelstruktur/föreskriftsstruktur - en god överblick över gällande föreskrifter, pdf, öppnas i nytt fönster

AFS-förteckning

Förteckning över samtliga gällande författningar och allmänna råd som har beslutats av Arbetarskyddsstyrelsen och Arbetsmiljöverket, 1 januari 2022.

AFS-förteckning

Årsregister

Register över föreskrifter, ändringar med mera utfärdade under år 2022

Register över föreskrifter, ändringar med mera utfärdade under år 2021

Register över föreskrifter, ändringar med mera utfärdade under år 2020

Register över föreskrifter, ändringar med mera utfärdade under år 2019

Register över föreskrifter, ändringar med mera utfärdade under år 2018

Register över föreskrifter, ändringar med mera utfärdade under år 2017

Register över föreskrifter, ändringar med mera utfärdade under år 2016

Register över föreskrifter, ändringar med mera utfärdade under år 2015

AFS-pärm

Beställ Arbetsmiljöverkets föreskriftspärm

Föreskrifter listade i bokstavsordning

AFS Register 2015 AFS Register 2016 AFS Register 2018 AFS register 2019 AFS register 2020 AFS-förteckning, 2022 AFS-pärm AFS-Register 2017 Anestesigaser (AFS 2001:7), föreskrifter Anteckningar om jourtid, övertid och mertid (AFS 1982:17), föreskrifter Användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4), föreskrifter Användning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:6), föreskrifter Användning av motorkedjesågar och röjsågar (AFS 2012:1), föreskrifter Användning av personlig skyddsutrustning (AFS 2001:3), föreskrifter Användning av pressar och gradsaxar (AFS 1999:8), föreskrifter Användning av traktorer (AFS 2004:6), föreskrifter Användning av truckar (AFS 2006:5), föreskrifter Användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2017:3), föreskrifter Arbete i explosionsfarlig miljö (AFS 2003:3), föreskrifter Arbete i motorbranschen (AFS 1998:8), föreskrifter Arbete med djur (AFS 2008:17), föreskrifter Arbete med försöksdjur (AFS 1990:11), föreskrifter Arbete vid bildskärm (AFS 1998:5), föreskrifter Arbetsanpassning (AFS 2020:5), föreskrifter Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1), föreskrifter Artificiell optisk strålning (AFS 2009:7), föreskrifter Asbest (AFS 2006:1), föreskrifter Bekämpningsmedel (AFS 1998:6), föreskrifter Belastningsergonomi (AFS 2012:2), föreskrifter Berg- och gruvarbete (AFS 2010:1), föreskrifter Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar (AFS 2003:6), föreskrifter Blybatterier (AFS 1988:4), föreskrifter Buller (AFS 2005:16), föreskrifter Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3), föreskrifter Cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt (AFS 2005:5), föreskrifter Dykeriarbete (AFS 2010:16), föreskrifter Elektromagnetiska fält (AFS 2016:3), föreskrifter Enkla tryckkärl (AFS 1993:41), föreskrifter (upphävda) Enkla tryckkärl (AFS 2016:2), föreskrifter Ensamarbete (AFS 1982:3), föreskrifter Frisörarbete (AFS 1985:18), föreskrifter Förbud att på marknaden släppa ut ledade skärverktyg avsedda för bärbara, handhållna röjsågar (AFS 2012:5), föreskrifter Första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:7), föreskrifter Gaser (AFS 1997:7), föreskrifter Gravida och ammande arbetstagare (AFS 2007:5), föreskrifter Hamnarbete (AFS 2001:9), föreskrifter Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1), föreskrifter Hälsoundersökning av flygpersonal inom civilflyget (AFS 2005:20), föreskrifter Innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer (AFS 2011:2), föreskrifter Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19), föreskrifter Kvarts - stendamm i arbetsmiljön (AFS 2015:2), föreskrifter Maskiner (som släppts ut på marknaden efter 29 dec 2009) (AFS 2008:3), föreskrifter Maskiner och andra tekniska anordningar (som släppts ut på marknaden före 28 dec 2009) (AFS 1993:10), föreskrifter Mast- och stolparbete (AFS 2000:6), föreskrifter Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3), föreskrifter Mikrobiologiska arbetsmiljörisker - smitta, toxinpåverkan, överkänslighet (AFS 2005:1), föreskrifter (upphävda) Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3), föreskrifter Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), föreskrifter Provning med över- eller undertryck (AFS 2006:8), föreskrifter Rök- och kemdykning (AFS 2007:7), föreskrifter Skydd mot skada genom fall (AFS 1981:14), föreskrifter Skydd mot skada genom ras (AFS 1981:15), föreskrifter Smittrisker (AFS 2018:4), föreskrifter Smältning och gjutning av metall (AFS 1997:5), föreskrifter Smältsvetsning och termisk skärning (AFS 1992:9), föreskrifter Sprängarbete (AFS 2007:1), föreskrifter Stegar och arbetsbockar (AFS 2004:3), föreskrifter Ställningar (AFS 2013:4), föreskrifter Syntetiska oorganiska fibrer (AFS 2004:1), föreskrifter Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), föreskrifter Särskilda bestämmelser om personlig skyddsutrustning med anledning av covid-19 (AFS 2020:9), föreskrifter Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar (AFS 2006:7), föreskrifter Tryckbärande anordningar (AFS 1999:4), föreskrifter (upphävda) Tryckbärande anordningar (AFS 2016:1), föreskrifter Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om kontaktlinser (AFS 2005:23), föreskrifter Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om arbetsmiljön vid kassodling av fisk (AFS 2014:35), föreskrifter Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om arbete med flytgödsel (AFS 2008:18), föreskrifter Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om arbete i slutet utrymme (AFS 2014:39), föreskrifter Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om organiskt damm i lantbruk (AFS 2007:8), föreskrifter Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om HIV-testning i arbetslivet (AFS 2007:6), föreskrifter Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS 2015:6) om arbete med kvicksilver och amalgam inom tandvården Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om värme i bilhytter (AFS 2009:10), föreskrifter Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om sotning (AFS 2005:4), föreskrifter Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om växlingsarbete (AFS 2008:12), föreskrifter Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om trämögel (AFS 2007:9), föreskrifter Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om PCB (polyklorerade bifenyler) (AFS 2006:3), föreskrifter Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om oorganisk ytbehandling (AFS 2007:4), föreskrifter Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om laser (AFS 2009:9), föreskrifter Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om arbete i utgångskassa (AFS 2009:1), föreskrifter Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om sprutmålning (AFS 2007:3), föreskrifter Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om utförande av personlig skyddsutrustning (AFS 2018:3) Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om maskiner för papperstillverkning (AFS 2018:10) Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om vissa arbeten med högtrycksstråle (AFS 2017:1), föreskrifter Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om avloppsanläggningar (AFS 2014:36), föreskrifter Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om spikpistoler (AFS 2016:9), föreskrifter Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om manhål på vissa behållare (AFS 2014:38), föreskrifter Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om värme i taxibilar (AFS 2009:11), föreskrifter Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om arbeten på fartyg (AFS 2014:37), föreskrifter Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om asbestfria friktionsbelägg, (AFS 2010:2), föreskrifter Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om bultpistoler (AFS 2016:8), föreskrifter Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om arbete i restauranger och andra storhushåll (AFS 2008:2), föreskrifter Upphävande av föreskrifter om sömlösa gasflaskor av stål, om sömlösa gasflaskor av legerad och olegerad aluminium samt om svetsade gasflaskor av olegerat stål (AFS 2011:17), föreskrifter Upphävande av föreskrifterna om förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor (AFS 2014:44), föreskrifter Utförande av personlig skyddsutrustning (AFS 1996:7), föreskrifter Utrustning för potentiellt explosiva atmosfärer (AFS 2016:4), föreskrifter Utrustningar för explosionsfarlig miljö (AFS 1995:5), föreskrifter (upphävda) Vibrationer (AFS 2005:15), föreskrifter Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2), föreskrifter
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2023-05-17