Arbetsmiljön 2015

I Arbetsmiljön 2015 ges svar på frågor som rör allt från ont i kroppen av arbetet, buller på arbetsplatsen, till hur arbetet organiseras och hur människor relaterar till varandra på arbetsplatsen. Rapporten Arbetsmiljön utkommer vartannat år och belyser hur den sysselsatta befolkningen upplever sin arbetsmiljö och de eventuella besvär den medför.

Senast uppdaterad 2023-07-06