Fler pressmeddelanden

Oanmälda myndighetskontroller i Ängelholm gav resultat

Vid en myndighetsgemensam insats, kallad operation Flis, i Ängelholm kontrollerades ett 60-tal arbetsplatser. I kontrollerna uppdagades flera arbetsmiljörisker. En del säkerhetsbrister var så pass allvarliga att arbetet stoppades omedelbart. Arbetsmiljöverket upptäckte också utländsk arbetskraft som misstänks ha utnyttjats genom att de jobbat långa arbetspass och utan lön.

Två personer med gula varselvästar, fotograferade bakifrån.
Myndighetsgemensamma insatsen operation Flis genomfördes 3-4 oktober i Ängelholms kommun och resulterade i totalt 5,5 miljoner kronor i sanktionsavgifter och kontrollavgifter.

- Vi har hittat flera riskfyllda arbetsplatser, stora brister i arbetsmiljön och arbetstagare som misstänks ha utnyttjats, vilket visar att våra myndighetsgemensamma kontroller verkligen behövs, säger Helen Magnusson, som leder Arbetsmiljöverkets arbete i operation Flis.

De myndighetsgemensamma oanmälda kontrollerna gjordes vid ett 60-tal arbetsplatser i Ängelholms kommun. Det är restauranger, butiker, frisörsalonger, grönanäringsföretag, bilvård, trafik och byggen. Det var sju myndigheter som samarbetade - Arbetsmiljöverket, Polisen, Kronofogdemyndigheten, Migrationsverket, Skatteverket, Räddningstjänsten och Försäkringskassan som tillsammans med Ängelholms kommun genomförde insatsen.

Sanktionsavgift för långa arbetspass

Arbetsmiljöverkets inspektioner resulterade i fyra omedelbara förbud mot fortsatt arbete där det fanns risk att falla från höga höjder. Vi har även meddelat ett förbud med vite mot att beträda en verksamhetslokal (växthus) på grund av rasrisken. Företag fick också sanktionsavgifter för obesiktigade trycksatta anordningar och ett företag fick sanktionsavgift för överträdelser i arbetstidslagen.

Inspektionsinsatsen operation Flis har lett till sammanlagt över 5,5 miljoner kronor i sanktionsavgifter och kontrollavgifter. Utöver det så blev det flera inspektionsmeddelanden med krav på att åtgärda arbetsmiljörisker. Arbetsmiljöverket kommer nu att ställa krav på att bristerna ska rättas till.

Om myndighetssamverkan mot arbetslivskriminalitet

Nio myndigheter har regeringens uppdrag att arbeta tillsammans för att motverka arbetslivskriminalitet. Det handlar om att arbeta tillsammans för att stoppa fusk, regelbrott och annan brottslighet i arbetslivet. De nio myndigheter som samverkar är Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten Migrationsverket, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Skatteverket. Myndigheterna genomför gemensamma oanmälda kontroller på arbetsplatser och i verksamheter där det finns risk för att arbetslivskriminalitet förekommer och därefter följer upp med egna utredningar. Varje myndighet kontrollerar utifrån sitt uppdrag och sin lagstiftning. De senaste åren har myndigheterna gjort över 6 000 gemensamma kontroller.

Relaterade pressmeddelanden

Nya regler för att öka säkerheten i bygg- och anläggningsprojekt
  • 13 november 2023
  • Bygg, anläggning
  • ...

För att öka säkerheten och förebygga arbetsmiljörisker i bygg- och anläggningsprojekt träder nya regler i kraft den 1 januari 2025. De nya reglerna tydliggör roller, ansvar och uppgifter för byggherrar, projektörer, byggarbetsmiljösamordnare och tillverkare av monteringsfärdiga byggnader eller...

Vart fjärde företag saknar rutiner mot risker med digitalt arbete
  • 25 oktober 2023
  • Pressmeddelande

Arbetsmiljöverket har granskat nära 1 500 arbetsplatsers förebyggande arbetsmiljöarbete mot risker med digitala arbetssätt. Av de granskade arbetsplatserna hade drygt 23 procent brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Nu får de krav på att åtgärda bristerna och ta fram rutiner för att u...

1,3 miljoner har hälsobesvär av jobbet
  • 17 oktober 2023
  • Pressmeddelande

Var fjärde person som arbetar uppger att de har hälsobesvär på grund av jobbet, enligt en ny undersökning från Arbetsmiljöverket. Det är en minskning jämfört med pandemiåret 2020. Trötthet, fysisk smärta och värk i kroppen är de vanligaste besvären. Många känner också oro eller ångest över job...

Ny regelstruktur ska underlätta arbetsmiljöarbetet
  • 16 oktober 2023
  • Pressmeddelande

Arbetsmiljöverkets omfattande författningssamling har genomgått en översyn. Arbetet har pågått i sju år och resulterat i en ny regelstruktur som träder i kraft 1 januari 2025. Redan nu finns de nya reglerna tillgängliga på Arbetsmiljöverkets webbplats. Förändringen innebär bland annat att 67 f...

Fler nyheter och pressmeddelanden