Myndighetsgemensam kontroll

Avdelningens huvudsakliga uppgift är dels att samordna den myndighetsgemensamma kontroll som genomförs för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet, dels att ansvara för utstationeringsregistret.

  • Det operativa arbete som utgår från EU-kommissionens plattform mot odeklarerat arbete.
  • Samordning av Arbetsmiljöverkets uppdrag som behörig myndighet vid bistånd enligt utstationeringslagen.
  • Handläggning av ärenden som följer av Arbetsmiljöverkets funktion som förbindelsekontor enligt utstationeringslagen.
  • Registerkontroll av utstationeringsregistret samt handläggning och beslut om sanktionsavgifter kopplade till utstationering.
  • EU:s informationssystem för den inre marknaden, IMI, i vilket vi kan ställa och besvara frågor om utstationering från andra EU- och EES-länder.
  • Handläggning och beslut om statsbidrag till arbetsmarknadens parter för att främja kunskapsutbyte och samverkan med myndigheter i syfte att motverka brott och andra regelöverträdelser i arbetslivet.
Porträtt: Arne Alfredsson, avdelningschef M
Avdelningschef (Myndighetsgemensam kontroll)
Arne Alfredsson
Telefon: 010-730 90 00

Senast uppdaterad 2023-07-14