Fler pressmeddelanden

Ny regelstruktur – samma skyddsnivå fast i ny regelkostym

Arbetsmiljöverket bjuder in media till en förhandsvisning av Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur. Arbetsmiljöverkets regler har vuxit fram under 40 år. För första gången har den omfattande författningssamlingen genomgått en översyn och arbetet med att utforma en ny regelstruktur har pågått i sju år. Nyligen fattade Arbetsmiljöverket beslut om en ny regelstruktur för arbetsmiljöföreskrifterna. Förändringen, som träder i kraft 1 januari 2025, innebär bland annat att cirka 70 föreskriftshäften blir 15 regelhäften i en ny struktur. Reglernas skyddsnivå har inte förändrats utan är samma som i nu gällande regler.

En stor mängd orangea föreskriftshäften som ligger huller om buller
Arbetsmiljöverkets omfattande regelverk har genomgått en översyn. Dagens 67 föreskriftshäten ska bli 15. Den nya regelstrukturen börjar gälla från 1 januari 2025.

Den nya strukturen ger en överblick och gör det enkelt att se hur reglerna häng er ihop, hitta och förstå vilka regler som gäller och för vem. Nytt är också att reglerna nu blir tillgängliga digitalt.

Förhandsvisning av nya regelstrukturen

Du som journalist har nu möjlighet att få en förhandsvisning av hur den nya regelstrukturen ser ut, hur den är tänkt att fungera och användas i praktiken. På pressfrukosten den 12 oktober får media en genomgång av

 • bakgrunden till förändringen av regelstrukturen
 • hur arbetsprocessen sett ut
 • hur regelstrukturen ser ut och fungerar
 • digitaliseringen av regelverket

Medverkande

Håkan Olsson, vik generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Karin Mikaelsson, verksamhetsutvecklare och projektledare för införandet av ny regelstruktur, på Arbetsmiljöverket.

Fredrika Wendel, digitaliseringsledare på Arbetsmiljöverket.

Datum och tid: Torsdag den 12 oktober klockan 9:00–10:00. Frukostmacka serveras från

kl. 8:30.

Plats: World Trade Center, lokal Casablanca, Klarabergsviadukten 70, Stockholm.

Journalister anmäler sig via: hanna.soder@av.se senast tisdagen den 10 oktober. Antalet platser är begränsat.

Har du frågor om pressträffen kontakta Sonya Aho, 010-730 9804 eller sonya.aho@av.se

Relaterade pressmeddelanden

Vanligaste orsaken till arbetsplatsolyckor inspekteras
 • 22 april 2024
 • Pressmeddelande

Att halka eller snubbla är den vanligaste orsaken till alla anmälda arbetsplatsolyckor med sjukfrånvaro. Arbetsmiljöverket ska nu kontrollera hur arbetsgivare arbetar med att förebygga riskerna för att halka och snubbla på arbetsplatsen. Inspektionsinsatsen inleds 2 maj och genomförs i hela la...

Förbud mot montering av solceller utan korrekt fallskydd
 • 17 april 2024
 • Pressmeddelande
 • ...

Fall från höjd är den vanligaste olycksrisken vid solcellsmontage på tak. I takt med ökad efterfrågan på solceller är det vanligt att utföra monteringsarbete, men utan korrekt fallskydd. Arbetsmiljöverket förbjuder nu Sesol AB att utföra byggnads- och anläggningsarbeten med fallrisker på två m...

Olycksdrabbat arbete med truckar ska inspekteras
 • 13 mars 2024
 • Pressmeddelande

Varje år anmäls över 1 000 skador som leder till sjukfrånvaro för truckförare. Arbetsmiljöverket inleder nu en riksomfattande inspektionsinsats mot risker i arbetet med truckar. Totalt gör vi 2 500 inspektioner varav hälften kommer att vara oanmälda.

Fler utstationerade arbetare 2023
 • 5 mars 2024
 • Pressmeddelande

Antalet utstationerade personer i Sverige fortsätter att öka. Över 74 000 anställda som skickades till Sverige för att arbeta anmäldes till Arbetsmiljöverkets register förra året. Två tredjedelar av dem jobbade inom bygg- eller tillverkningsindustrin.

Fler nyheter och pressmeddelanden