Fler pressmeddelanden

Ny regelstruktur – samma skyddsnivå fast i ny regelkostym

Arbetsmiljöverket bjuder in media till en förhandsvisning av Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur. Arbetsmiljöverkets regler har vuxit fram under 40 år. För första gången har den omfattande författningssamlingen genomgått en översyn och arbetet med att utforma en ny regelstruktur har pågått i sju år. Nyligen fattade Arbetsmiljöverket beslut om en ny regelstruktur för arbetsmiljöföreskrifterna. Förändringen, som träder i kraft 1 januari 2025, innebär bland annat att cirka 70 föreskriftshäften blir 15 regelhäften i en ny struktur. Reglernas skyddsnivå har inte förändrats utan är samma som i nu gällande regler.

En stor mängd orangea föreskriftshäften som ligger huller om buller
Arbetsmiljöverkets omfattande regelverk har genomgått en översyn. Dagens 67 föreskriftshäten ska bli 15. Den nya regelstrukturen börjar gälla från 1 januari 2025.

Den nya strukturen ger en överblick och gör det enkelt att se hur reglerna häng er ihop, hitta och förstå vilka regler som gäller och för vem. Nytt är också att reglerna nu blir tillgängliga digitalt.

Förhandsvisning av nya regelstrukturen

Du som journalist har nu möjlighet att få en förhandsvisning av hur den nya regelstrukturen ser ut, hur den är tänkt att fungera och användas i praktiken. På pressfrukosten den 12 oktober får media en genomgång av

 • bakgrunden till förändringen av regelstrukturen
 • hur arbetsprocessen sett ut
 • hur regelstrukturen ser ut och fungerar
 • digitaliseringen av regelverket

Medverkande

Håkan Olsson, vik generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Karin Mikaelsson, verksamhetsutvecklare och projektledare för införandet av ny regelstruktur, på Arbetsmiljöverket.

Fredrika Wendel, digitaliseringsledare på Arbetsmiljöverket.

Datum och tid: Torsdag den 12 oktober klockan 9:00–10:00. Frukostmacka serveras från

kl. 8:30.

Plats: World Trade Center, lokal Casablanca, Klarabergsviadukten 70, Stockholm.

Journalister anmäler sig via: hanna.soder@av.se senast tisdagen den 10 oktober. Antalet platser är begränsat.

Har du frågor om pressträffen kontakta Sonya Aho, 010-730 9804 eller sonya.aho@av.se

Relaterade pressmeddelanden

Nya regler för att öka säkerheten i bygg- och anläggningsprojekt
 • 13 november 2023
 • Bygg, anläggning
 • ...

För att öka säkerheten och förebygga arbetsmiljörisker i bygg- och anläggningsprojekt träder nya regler i kraft den 1 januari 2025. De nya reglerna tydliggör roller, ansvar och uppgifter för byggherrar, projektörer, byggarbetsmiljösamordnare och tillverkare av monteringsfärdiga byggnader eller...

Vart fjärde företag saknar rutiner mot risker med digitalt arbete
 • 25 oktober 2023
 • Pressmeddelande

Arbetsmiljöverket har granskat nära 1 500 arbetsplatsers förebyggande arbetsmiljöarbete mot risker med digitala arbetssätt. Av de granskade arbetsplatserna hade drygt 23 procent brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Nu får de krav på att åtgärda bristerna och ta fram rutiner för att u...

1,3 miljoner har hälsobesvär av jobbet
 • 17 oktober 2023
 • Pressmeddelande

Var fjärde person som arbetar uppger att de har hälsobesvär på grund av jobbet, enligt en ny undersökning från Arbetsmiljöverket. Det är en minskning jämfört med pandemiåret 2020. Trötthet, fysisk smärta och värk i kroppen är de vanligaste besvären. Många känner också oro eller ångest över job...

Ny regelstruktur ska underlätta arbetsmiljöarbetet
 • 16 oktober 2023
 • Pressmeddelande

Arbetsmiljöverkets omfattande författningssamling har genomgått en översyn. Arbetet har pågått i sju år och resulterat i en ny regelstruktur som träder i kraft 1 januari 2025. Redan nu finns de nya reglerna tillgängliga på Arbetsmiljöverkets webbplats. Förändringen innebär bland annat att 67 f...

Fler nyheter och pressmeddelanden