Fler pressmeddelanden

Myndighetskontroll på Öland och Gotland

Ett 60-tal företag på Öland och Gotland har inspekterats i en myndighetsgemensam insats mot arbetslivskriminalitet. Flera arbetsplatser, framför allt inom bygg, hade så allvarliga säkerhetsbrister att arbetet stoppades direkt.

Bild från en myndighetsgemensam kontroll på Gotland.

Förra veckan fick ett 60-tal arbetsplatser på Öland och Gotland oanmälda besök av Arbetsmiljöverket och Polismyndigheten. På Gotland deltog även Kronofogden och Arbetsförmedlingen. Myndigheterna hade valt ut företag i de branscher som normalt är extra utsatta för fusk och brottslighet i arbetslivet. Den här gången inspekterades främst bygg och restaurang, men även gröna näringar och verkstäder.

Arbetar på hög höjd utan fallskydd

På Öland och i Kalmar inspekterades nära 40 arbetsplatser, framför allt byggen. Vid elva byggarbetsplatser upptäcktes så allvarliga brister i fallskydden att arbetet fick stoppas

- Vi ser tyvärr för många byggnadsarbetare som jobbar på hög höjd utan, eller med bristfälligt, fallskydd. En del byggen saknade helt skydd medan andra hade satt upp ett skydd på bara ena sidan av huset, trots att det är lika stor risk att ramla ner och skada sig från den andra sidan. Det här är allvarligt eftersom en olycka kan få svåra följder, säger Helen Magnusson, enhetschef på Arbetsmiljöverkets avdelning för myndighetsgemensam kontroll.

Kontroll av utstationerade arbetare

Myndigheterna granskade också om de utländska arbetstagare som fanns på plats var anmälda som utstationerade.

- Här hade de flesta företag som vi inspekterade skött sig bra, både på Öland och Gotland. Men vi hittade en del utländska arbetstagare som inte var anmälda som utstationerade, säger Helen Magnusson.

På Gotland inspekterades drygt 20 arbetsplatser inom bygg, restaurang, verkstad, livsmedelsproduktion och växthusverksamhet.  Inspektionerna ledde till sju omedelbara förbud mot fortsatt arbete på grund av brister i fallskydd på byggen och farliga maskiner, bland annat förbud mot användning av en degblandare på restaurang. Arbetsmiljöverket hittade även brister med ventilation, gasol som förvarades inomhus och en obesiktigad lyftanordning. Flera företag riskerar nu att få betala sanktionsavgifter.

Kronofogden fattade beslut om nya löneutmätningar hos personer som har skulder. Utöver de fysiska kontrollerna ute på arbetsplatserna kan inspektionerna leda till att andra myndigheter gör fortsatta utredningar om till exempel rätt till anställningsstöd eller olika bidrag.

Fakta om myndighetssamverkan mot arbetslivskriminalitet

Nio myndigheter samarbetar för att motverka arbetslivskriminaliteten: Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket och Åklagarmyndigheten. Sedan 2018 har myndigheterna gjort cirka 8 000 gemensamma kontroller. Arbetsmiljöverket är samordnande myndighet. Myndigheterna gör löpande oanmälda kontroller tillsammans i branscher där det finns risk att arbetslivskriminalitet förekommer. Varje myndighet kontrollerar utifrån sitt ansvarsområde.

Kontakt: Presstjänsten, Arbetsmiljöverket, 010-730 91 55, media@av.se

Bifogade filer

  • Bild från en myndighetsgemensam kontroll på Gotland.

Relaterade pressmeddelanden

Nya regler för att öka säkerheten i bygg- och anläggningsprojekt
  • 13 november 2023
  • Bygg, anläggning
  • ...

För att öka säkerheten och förebygga arbetsmiljörisker i bygg- och anläggningsprojekt träder nya regler i kraft den 1 januari 2025. De nya reglerna tydliggör roller, ansvar och uppgifter för byggherrar, projektörer, byggarbetsmiljösamordnare och tillverkare av monteringsfärdiga byggnader eller...

Vart fjärde företag saknar rutiner mot risker med digitalt arbete
  • 25 oktober 2023
  • Pressmeddelande

Arbetsmiljöverket har granskat nära 1 500 arbetsplatsers förebyggande arbetsmiljöarbete mot risker med digitala arbetssätt. Av de granskade arbetsplatserna hade drygt 23 procent brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Nu får de krav på att åtgärda bristerna och ta fram rutiner för att u...

1,3 miljoner har hälsobesvär av jobbet
  • 17 oktober 2023
  • Pressmeddelande

Var fjärde person som arbetar uppger att de har hälsobesvär på grund av jobbet, enligt en ny undersökning från Arbetsmiljöverket. Det är en minskning jämfört med pandemiåret 2020. Trötthet, fysisk smärta och värk i kroppen är de vanligaste besvären. Många känner också oro eller ångest över job...

Ny regelstruktur ska underlätta arbetsmiljöarbetet
  • 16 oktober 2023
  • Pressmeddelande

Arbetsmiljöverkets omfattande författningssamling har genomgått en översyn. Arbetet har pågått i sju år och resulterat i en ny regelstruktur som träder i kraft 1 januari 2025. Redan nu finns de nya reglerna tillgängliga på Arbetsmiljöverkets webbplats. Förändringen innebär bland annat att 67 f...

Fler nyheter och pressmeddelanden