Fler pressmeddelanden

Myndighetskontroll på Öland och Gotland

Ett 60-tal företag på Öland och Gotland har inspekterats i en myndighetsgemensam insats mot arbetslivskriminalitet. Flera arbetsplatser, framför allt inom bygg, hade så allvarliga säkerhetsbrister att arbetet stoppades direkt.

Bild från en myndighetsgemensam kontroll på Gotland.

Förra veckan fick ett 60-tal arbetsplatser på Öland och Gotland oanmälda besök av Arbetsmiljöverket och Polismyndigheten. På Gotland deltog även Kronofogden och Arbetsförmedlingen. Myndigheterna hade valt ut företag i de branscher som normalt är extra utsatta för fusk och brottslighet i arbetslivet. Den här gången inspekterades främst bygg och restaurang, men även gröna näringar och verkstäder.

Arbetar på hög höjd utan fallskydd

På Öland och i Kalmar inspekterades nära 40 arbetsplatser, framför allt byggen. Vid elva byggarbetsplatser upptäcktes så allvarliga brister i fallskydden att arbetet fick stoppas

- Vi ser tyvärr för många byggnadsarbetare som jobbar på hög höjd utan, eller med bristfälligt, fallskydd. En del byggen saknade helt skydd medan andra hade satt upp ett skydd på bara ena sidan av huset, trots att det är lika stor risk att ramla ner och skada sig från den andra sidan. Det här är allvarligt eftersom en olycka kan få svåra följder, säger Helen Magnusson, enhetschef på Arbetsmiljöverkets avdelning för myndighetsgemensam kontroll.

Kontroll av utstationerade arbetare

Myndigheterna granskade också om de utländska arbetstagare som fanns på plats var anmälda som utstationerade.

- Här hade de flesta företag som vi inspekterade skött sig bra, både på Öland och Gotland. Men vi hittade en del utländska arbetstagare som inte var anmälda som utstationerade, säger Helen Magnusson.

På Gotland inspekterades drygt 20 arbetsplatser inom bygg, restaurang, verkstad, livsmedelsproduktion och växthusverksamhet.  Inspektionerna ledde till sju omedelbara förbud mot fortsatt arbete på grund av brister i fallskydd på byggen och farliga maskiner, bland annat förbud mot användning av en degblandare på restaurang. Arbetsmiljöverket hittade även brister med ventilation, gasol som förvarades inomhus och en obesiktigad lyftanordning. Flera företag riskerar nu att få betala sanktionsavgifter.

Kronofogden fattade beslut om nya löneutmätningar hos personer som har skulder. Utöver de fysiska kontrollerna ute på arbetsplatserna kan inspektionerna leda till att andra myndigheter gör fortsatta utredningar om till exempel rätt till anställningsstöd eller olika bidrag.

Fakta om myndighetssamverkan mot arbetslivskriminalitet

Nio myndigheter samarbetar för att motverka arbetslivskriminaliteten: Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket och Åklagarmyndigheten. Sedan 2018 har myndigheterna gjort cirka 8 000 gemensamma kontroller. Arbetsmiljöverket är samordnande myndighet. Myndigheterna gör löpande oanmälda kontroller tillsammans i branscher där det finns risk att arbetslivskriminalitet förekommer. Varje myndighet kontrollerar utifrån sitt ansvarsområde.

Kontakt: Presstjänsten, Arbetsmiljöverket, 010-730 91 55, media@av.se

Bifogade filer

  • Bild från en myndighetsgemensam kontroll på Gotland.

Relaterade pressmeddelanden

Unga skadas på jobbet – vanliga ungdomsjobb inspekteras
  • 29 maj 2023
  • Pressmeddelande

Nära 1 500 ungdomar råkade ut för arbetsolyckor som ledde till sjukfrånvaro förra sommaren. Nu inspekterar Arbetsmiljöverket arbetsplatser som är vanliga bland ungdomar.

Skolans förebyggande arbete mot hot och våld ska granskas
  • 4 maj 2023
  • Pressmeddelande

Många inrapporterade händelser från skolor de senaste åren handlar om hot och våldssituationer. I maj startar Arbetsmiljöverket en nationell inspektionsinsats för att granska skolans förebyggande arbete mot hot och våld mot skolpersonal. Omkring 1 000 grund- och gymnasieskolor i hela landet sk...

Ohälsosam arbetsbelastning vanligare orsak till dödlighet
  • 23 mars 2023
  • Pressmeddelande

Varje år dör cirka 3000 personer i förtid av sjukdomar eller skador orsakade av ohälsosamma arbetsmiljöer. Bara av jobbstress dör drygt 700 personer varje år och fler riskerar att dö av detta i framtiden. Ny forskning tyder också på att var 20:e fall av självmord har samband med arbetsrelatera...

Pressträff om aktuell forskning om arbetsrelaterad dödlighet
  • 20 mars 2023
  • Pressmeddelande

Varje år dör omkring 30-50 personer i arbetsolyckor. Betydligt fler dör varje vecka av sjukdomar orsakade av långsiktiga riskfaktorer som bland annat ohälsosam arbetsbelastning, arbetsrelaterad stress, kemiska ämnen, skiftarbete och arbetsrelaterad mobbning. Bengt Järvholm, senior professor i ...

Fler nyheter och pressmeddelanden