Bild på utlämningsställe för e-handel.
Kontroller av e-handeln inför Black Friday och jul
 • 26 november 2019
Många ungdomar jobbar som kassapersonal. Det är viktigt med en bra introduktion, för att förebygga belastningsskador.
Arbetsmiljön för kassapersonal och målare inspekteras
 • 21 januari 2020
Stressad personal inom vård och omsorg springande i korridor
Stress vanligare orsak till arbetsrelaterad dödlighet i framtiden
 • 28 maj 2019
Erna Zelmin Ekenhem, generaldirektör Arbetsmiljöverket.
Arbetsmiljöverket inspekterar belastningsskador
 • 5 oktober 2020
Arbetande man blickar ut genom stort fönster
Dagsljus påverkar vår prestation och att vi mår bra på jobbet
 • 24 april 2019
Över 150 företag har inspekterats av flera myndigheter tillsammans, under de senaste två veckorna.
Nationell insats visar flera fall av arbetslivskriminalitet
 • 29 september 2020
Allt fler anmäler att de blir sjuka av sina jobb.
Fler kvinnor anmäler att de blir sjuka av jobbet
 • 27 maj 2020
Ett par händer som skruvar
Fler arbetstagare omfattas av krav på medicinska kontroller
 • 1 november 2019
lagerhyllor med paket
Fler kontroller av arbetsmiljön i e-handeln
 • 5 februari 2020
Arbetsplats
En säker arbetsmiljö kräver marginaler att göra fel
 • 24 februari 2020