foto på omsorgspersonalens händer som håller i en äldres hand.
Alltfler anmäler allvarliga corona-händelser i arbetet
  • 8 maj 2020
porträttbild av kvinna
Anmälda arbetssjukdomar ökar dramatiskt
  • 13 oktober 2020
Arbetande man blickar ut genom stort fönster
Dagsljus påverkar vår prestation och att vi mår bra på jobbet
  • 24 april 2019
Arbetsplats
En säker arbetsmiljö kräver marginaler att göra fel
  • 24 februari 2020
Röd kompressor
Mer krävs för att förebygga explosionsrisker på arbetsplatserna
  • 10 april 2019
placeholder image
Myndigheter i samlat grepp mot att arbetstagare utnyttjas i osund konkurrens
  • 17 april 2019
halsofarliga tcm3-42548
Många brister i hanteringen av farliga ämnen på jobbet
  • 6 november 2019
Skylt - Hälsofarliga ämnen
Riktade inspektioner mot kemiska risker i arbetet
  • 30 september 2019
svetsare
Skydda hjärnan från kemiska risker på jobbet
  • 21 oktober 2019
Brister i arbetsmiljön hos många kemi- och processintensiva företag.
Stora brister i arbetsmiljön på tunga industrier
  • 4 december 2019