Byggarbetsplats med lyftkranar och byggarbetare.
Fortsatt ökning av utländsk arbetskraft, främst från Polen
  • 14 februari 2019
Kvinna sitter uppkrupen i pyjamas i sitt kök och arbetar med en laptop.
Ökade insatser mot psykisk ohälsa på grund av jobbet
  • 19 februari 2019
Tunga lyft i äldreomsorgen
Krav på att åtgärda arbetsmiljöbrister inom äldreomsorgen
  • 26 februari 2019
Röd kompressor
Mer krävs för att förebygga explosionsrisker på arbetsplatserna
  • 10 april 2019
Arbetande man blickar ut genom stort fönster
Dagsljus påverkar vår prestation och att vi mår bra på jobbet
  • 24 april 2019
Möte om politikernas arbetsmiljöansvar i Skellefteå
  • 7 maj 2019
Stressad personal inom vård och omsorg springande i korridor
Stress vanligare orsak till arbetsrelaterad dödlighet i framtiden
  • 28 maj 2019
Gipsad arm
Fler unga män anmäler arbetsolyckor med sjukfrånvaro
  • 29 maj 2019
Socialsekreterare i samtal med en kvinna
Bättre arbetsmiljö för socialsekreterare efter inspektioner
  • 25 september 2019
Skylt - Hälsofarliga ämnen
Riktade inspektioner mot kemiska risker i arbetet
  • 30 september 2019