Byggarbetsplats med lyftkranar och byggarbetare.
Fortsatt ökning av utländsk arbetskraft, främst från Polen
  • 14 februari 2019
Röd kompressor
Mer krävs för att förebygga explosionsrisker på arbetsplatserna
  • 10 april 2019
Arbetande man blickar ut genom stort fönster
Dagsljus påverkar vår prestation och att vi mår bra på jobbet
  • 24 april 2019
Gipsad arm
Fler unga män anmäler arbetsolyckor med sjukfrånvaro
  • 29 maj 2019
Skylt - Hälsofarliga ämnen
Riktade inspektioner mot kemiska risker i arbetet
  • 30 september 2019
Ett par händer som skruvar
Fler arbetstagare omfattas av krav på medicinska kontroller
  • 1 november 2019
Bild på två unga kvinnor som arbetar på ett kafé.
Stor okunskap om farorna på jobbet
  • 30 december 2019
Myndighetskontroller bygg 2
Myndighetssamarbete mot brott i arbetslivet ger resultat
  • 30 januari 2020
Åtta myndigheter samarbetar mot brott i arbetslivet.
Farlig arbetsmiljö och illegal arbetskraft i flera branscher
  • 12 februari 2020
Arbetsplats
En säker arbetsmiljö kräver marginaler att göra fel
  • 24 februari 2020