placeholder image
Myndigheter i samlat grepp mot att arbetstagare utnyttjas i osund konkurrens
  • 17 april 2019
Unga kvinnor jobbar i ett restaurangkök.
Tydliga skillnader i arbetsmiljö mellan tidsbegränsat och fast anställda
  • 2 oktober 2018
Stressad personal inom vård och omsorg springande i korridor
Stress vanligare orsak till arbetsrelaterad dödlighet i framtiden
  • 28 maj 2019
Bild på en massa olika arbetsmiljöföreskrifter
Översyn av regelverk ska underlätta arbetsmiljöarbetet
  • 20 oktober 2017
halsofarliga tcm3-42548
Många brister i hanteringen av farliga ämnen på jobbet
  • 6 november 2019
foto på omsorgspersonalens händer som håller i en äldres hand.
Alltfler anmäler allvarliga corona-händelser i arbetet
  • 8 maj 2020
Arbetande man blickar ut genom stort fönster
Dagsljus påverkar vår prestation och att vi mår bra på jobbet
  • 24 april 2019
Höns i fabrik utfodras
Stora kunskapsluckor om antibiotikaresistenta bakterier och arbetsmiljö
  • 14 september 2018
Människor pratar runt ett bord.
Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö träder i kraft
  • 9 mars 2016
Kemiska ämnen
Brister i hanteringen av farliga ämnen på arbetsplatser
  • 24 oktober 2018