Akrylnaglar med färggrann utsmyckning.
Allergirisker för nagelskulptörer och fransstylister
  • 3 december 2015
foto på omsorgspersonalens händer som håller i en äldres hand.
Alltfler anmäler allvarliga corona-händelser i arbetet
  • 8 maj 2020
porträttbild av kvinna
Anmälda arbetssjukdomar ökar dramatiskt
  • 13 oktober 2020
En bild på en grupp människor som sitter på ett möte.
Arbetsmiljöverket deltar på Forum Jämställdhet
  • 1 februari 2017
kvinna i industrilokal
Brister i bemanningsanställdas arbetsmiljö
  • 1 juni 2017
Kemiska ämnen
Brister i hanteringen av farliga ämnen på arbetsplatser
  • 24 oktober 2018
Arbetande man blickar ut genom stort fönster
Dagsljus påverkar vår prestation och att vi mår bra på jobbet
  • 24 april 2019
Arbetsplats
En säker arbetsmiljö kräver marginaler att göra fel
  • 24 februari 2020
Människor pratar runt ett bord.
Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö träder i kraft
  • 9 mars 2016
Process- och kemiintensiva företag
Högriskföretag inspekteras av Arbetsmiljöverket
  • 2 februari 2016