Självskattningar

Med våra självskattningsverktyg får ni en indikation om hur ni ligger till med ert arbetsmiljöarbete. De går dels att göra individuellt men också i grupp.

Observera

Enkätverktygen fungerar mycket dåligt med Internet Explorer. Välj en annan webbläsare tack.

 

 

 

 

 

 

 

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2022-12-06