Självskattningar

Med våra självskattningsverktyg får ni en indikation om hur ni ligger till med ert arbetsmiljöarbete. De går dels att göra individuellt men också i grupp.

Observera

Enkätverktygen fungerar mindre bra med Internet Explorer. Välj hellre en annan webbläsare om möjligt.

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2022-12-06